Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) komt de afspraken binnen het samenwerkingsprotocol met Nederland niet na waar het gaat om gelden die uit Nederland komen voor studenten die in de regio studeren. Het gaat om zogenoemde stimuleringsbeurzen uit Nederland, bestemd voor Curaçaose studenten die in de regio studeren.


bursalen,,Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) heeft bij het onlangs gehouden onderzoek deficiënties geconstateerd”, zo laat Onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé desgevraagd weten. Om die reden hebben twee medewerkers van SSC een brief gekregen waarin hen ontslag wordt aangezegd en waar zij, in het kader van hoor en wederhoor, op mogen reageren.
In een speciaal belegde vergadering zal de minister eerdaags gebrieft worden over het samenwerkingsprotocol met Nederland en de afspraken die gemaakt zijn met de studenten. In de regio zijn er momenteel 587 studenten. Zij verkeren niet in financiële problemen maar hebben volgens de minister wel geld moeten voorschieten.
En dit zijn niet de enige problemen bij SSC, aldus de minister. In een tijdsbestek van zeven jaar (van 2010-2017) is het personeelsbestand verdubbeld naar 64 personeelsleden. ,,Het gaat om een organisatie die alleen met studiefinanciering bezig is. Om een vergelijking te maken: mijn hele ministerie, bestaande uit onderwijs, wetenschap, cultuur en sport, examenbureau en de inspectie van onderwijs, bestaat uit 87 personen. Er zijn ondertussen tien personen afgevloeid bij SSC. Hun contract liep af en is niet verlengd”, aldus Alcalá-Wallé. Op het moment ontvangt SSC aan overheidssubsidie 20 tot 22 miljoen gulden per jaar. Daarnaast zijn er nog inkomsten aan terugbetaalde studieschulden van tussen de 6 en 8 miljoen gulden. Van dit totaalbedrag gaat grofweg 30 procent op aan SSC-lasten en 70 procent is bestemd voor studenten. ,,Dit is een te hoge ratio”, aldus de minister.
Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) is de interim-directeur en tevens manager Financiële & Algemene Zaken, Arcadia Hawkins-Tromp. Verder zitten in de Raad van Commissarissen (RvC) nog Leslie Fredema en Shanaira Martina-Macares. De minister noemt ook nog twee personen met de achternamen Broos en Christina die in de nieuwe RvC zitten. Zij staan nog niet vermeld bij de KvK.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).