Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Guangdong Zhenrong Energy (GZE) heeft contractbreuk gepleegd jegens Curaçao en Refineria di Kòrsou (RdK), er is daarmee een breekpunt bereikt.

pdvsa
Curaçao en RdK zullen tenzij GZE erin slaagt om binnen twee weken de geconstateerde tekortkomingen adequaat aan te pakken, zich niet langer verplicht voelen om door te gaan met de onderhandelingen. De Curaçaose regering zal onderzoek doen naar alternatieven om de modernisering en de exploitatie van de raffinaderij en de olieoverslag te garanderen. 30 November geldt als de D-day voor GZE, dan verloopt de deadline om alsnog met de gevraagde informatie over de brug te komen.
Aldus de brief van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) van vorige week 16 november aan GZE. Het schrijven is ondertekend door voorzitter Clift Christiaan van het MDPT en directeur Jose van den Wall-Arnemann van RdK. De brief is via social media gelekt. Het Antilliaans Dagblad heeft de brief ook op die manier ontvangen.
GZE heeft contractbreuk gepleegd omdat het bedrijf niet aan de verplichtingen jegens Curaçao en RdK voldeed om informatie te geven zoals dat conform punt 4 in het Addendum op de Heads of Agreement is overeengekomen. Afgezien daarvan is het resultaat van de due diligence onvoldoende. ,,Terwijl GZE zich presenteerde alsof het bedrijf de financiële en technische capaciteiten heeft voor het project en het de volledige steun van de Chinese regering zou hebben, is de werkelijkheid dat er geen bewijs van welke aard dan ook is om die capaciteiten en de steun van de centrale Chinese regering te staven”, aldus de brief.
De brief bevat als bijlagen kopieën van brieven die het MDPT op 13 december 2016, 24 juli 2017 en 25 september dit jaar naar GZE verzond. In die laatste brief benadrukt het MDPT opnieuw het belang van een deugdelijke due diligence en vraagt daarbij met klem om de vragenlijst binnen twee weken te retourneren, inclusief vertalingen in het Engels en een kopie van de zogeheten ‘Recordation Note’ zoals die in de Heads of Agreement is opgenomen, en een voorlopig financieel verslag over de eerste zes maanden van 2017.
Bij het tekenen van het Addendum op 26 september van dit jaar werd er expliciet vermeld dat GZE verplicht is om te voldoen aan de verzoeken voor een due diligence.

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).