Van een onzer verslaggevers

Willemstad - ,,Als de overheden niet tijdig klaar zijn met de benoeming mag de Raad van Commissarissen (RvC) een directeur tijdelijk benoemen.”

cbcsAldus president-commissaris Etienne Ys van de Centrale Bank (CBCS) tegenover het Antilliaans Dagblad.
Anders dan wat gangbaar is, heeft de CBCS een ‘tijdelijke directie’, die nog niet is gescreend. ,,De periode van deze tijdelijke benoeming eindigt op het moment dat de landen in een definitieve vervulling van de functies voorzien.” Zo meldt de CBCS in een gisteren uitgestuurd persbericht. Dat gekozen is voor een ‘tijdelijke directie’ heeft te maken met de niet tijdig afgeronde screening van de twee nieuwe directeuren, geeft Ys te kennen in contact met deze krant, hoewel daarover in het CBCS-communiqué geen melding wordt gemaakt.
Het Centrale Bank-statuut kent op zich wel een ‘tijdelijke directie’, benoemd door de Raad van Commissarissen, maar alleen ‘indien de landen nalaten binnen drie maanden na de aanbeveling door de RvC een president of directeur te benoemen’. In dat geval zal de RvC uit die voordracht van drie personen, tijdelijk een president of directeur benoemen. Deze fungeert als zodanig totdat de benoeming door de landen tot stand komt.
Wat aan het CBCS-persbericht opvalt is dat met zoveel woorden wordt gemeld dat de Raad van Commissarissen ‘heeft besloten om de twee directeuren te benoemen’. Conform het Centrale Bank-statuut, de wet, doet de RvC in principe slechts een aanbeveling; vervolgens dragen de ministers (van Financiën) voor; waarna de regeringen/landen overgaan tot benoeming door middel van een Landsbesluit die medeondertekend wordt door beide gouverneurs van Curaçao en Sint Maarten.
Dat gekozen is hiervan af te wijken, is omdat de (tijdelijke) nieuwe directie nog niet is gescreend, noodzakelijk bij een zogeheten ‘vertrouwensfunctie’. Aan de voorlopige benoeming om de functie van directeur en zelfs president ad interim te bekleden zal hoogstwaarschijnlijk dus ook nog geen landsbesluit ten grondslag liggen. Vanwaar de haast en waarom niet eerder met de screening begonnen?

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).