MDPT: Isla/PdVSA ‘heel onzeker’ en GZE geeft ‘geen comfort’.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De omstandigheden van de olie-industrie op Curaçao zijn precair, zo maakt het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) duidelijk.

oliesector1
Gisteren gaf voorzitter Clift Christiaan een presentatie aan de Staten. Aan de ene kant is de situatie van de huidige Isla/PdVSA-raffinaderij op het moment ‘heel onzeker’ met een productie van minder dan 50 procent en volgens Christiaan mogelijk zelfs minder dan 25 procent van de capaciteit. Anderzijds kan GZE, waarmee al verschillende voorlopige contracten zijn getekend, ‘geen comfort geven’ dat deze Chinese (staats)onderneming de overname daadwerkelijk technisch en financieel kan waarmaken.
De kwaliteit en de kwantiteit van de ruwe olie die het Venezolaanse PdVSA aan de Isla levert zijn veel minder dan voorheen. De installaties van de door PdVSA geëxploiteerde raffinaderij zijn in slechte staat en het staatsoliebedrijf heeft niet de middelen om ze te upgraden. Bovendien loopt het leasecontract af per eind 2019. Het is volgens de voorzitter niet zeker of PdVSA het eind van de contractperiode wel haalt.
Toen eerder bleek dat concrete reacties van de zijde van PdVSA en Venezuela uitblijven is uitgekeken naar andere strategische partners. Dat leverde een lijst op van 23 potentieel geïnteresseerden, waaronder Guangdong Zhenrong Energy (GZE) uit China. Er is destijds - toen het projectteam nog Werner Wiels als voorzitter had - gekozen om geen aanbesteding te houden, maar direct met GZE te onderhandelen omdat deze onderneming geen garanties vroeg.
Echter, al snel bleek dat GZE de beloftes niet kon waarmaken. ,,Ze konden geen bewijs leveren dat ze dit technisch en financieel wel aankonden”, aldus Christiaan. Bovendien gaf GZE onlangs aan zelf een audit te ondergaan in verband met de financiële problemen waarmee het bedrijf kampt. Daar komt bij dat Guangdong Zhenrong mondeling heeft medegedeeld dat GZE in opdracht van de Chinese regering een fusie moet aangaan met Nam Kwong.
Al met al blijkt dat de mogelijkheden van Guangdong Zhenrong uiterst beperkt zijn. Zoals het verkrijgen van toestemming om buiten de landgrenzen te treden. Dat zou gemiddeld zo’n drie jaar kunnen duren. Die tijd heeft Curaçao niet. En los hiervan, blijkt GZE geen harde contracten van partners die meedoen te kunnen tonen. Een daarvan heeft begin 2017 zelfs de overeenkomst verbroken, aldus Christaan zonder namen te noemen. Naar verluidt zou het gaan om de China Development Bank.
In de ogen van het MDPT, ingesteld door de landsregering, is het ‘cruciaal’ ten spoedigste in onderhandeling te treden met Venezuela. Op technisch niveau is er al overeenstemming over een commissie bestaande uit MDPT en overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) namens Curaçao, de Isla namens PdVSA en gemakkelijk aan te vullen door een derde partner.
,,PdVSA aan tafel hebben is heel belangrijk”, vervolgde Christiaan. De logistieke en technische data zijn nodig voor het Front End Engineering Design (FEED) en de haalbaarheidsstudie. Plus de contractueel voorgeschreven ‘smooth transition’ ofwel soepele overgang. Mocht dat niet gaan met medewerking van Isla/PdVSA, is mogelijk een rechtszaak nodig om een en ander af te dwingen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).