Voor akkoord met Nederland over wederopbouw stabiele regering nodig
Van onze correspondent
Den Haag - De Sint Maartense bevolking die al zo zwaar getroffen is door orkaan Irma wordt door de val van het kabinet-Marlin nog langer op de proef gesteld.

frontstreet
De Nederlandse staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Raymond Knops (CDA) liet er gisteren na afloop van de ministerraad geen misverstand over bestaan dat de bestuurscrisis in Philipsburg een snel besluit over de Nederlandse bijdrage aan de wederopbouw in de weg staat. Door de onduidelijkheid over de status van de thans demissionaire regering en de eventuele vorming van een interim-kabinet laat een akkoord met Nederland nog langer op zich wachten.
,,Ik heb kennisgenomen van het debat dat in de Staten heeft plaatsgevonden waar een krappe meerderheid onverkort heeft ingestemd met de voorwaarden zoals Nederland die gesteld heeft. Het is positief dat de integriteitskamer en grensbewaking geaccepteerd worden. Tegelijkertijd is er een politiek instabiele situatie ontstaan”, aldus Knops.
,,Het is niet zeker dat de meerderheid die er vandaag is er in de toekomst ook is. Wat wij niet willen is een deal sluiten met een kabinet dat geen missionaire status heeft en dat vervolgens overruled wordt door een kabinet dat erna komt waarvan we niet weten wie daarin zitten en wat de standpunten zijn.”
De staatssecretaris benadrukte dat het voor een akkoord nodig is dat afspraken kunnen worden gemaakt met een regering die de zekerheid biedt dat deze onverkort worden nagekomen. ,,Dat is nu onduidelijk omdat we te maken hebben met een demissionair kabinet, een grote verdeeldheid in het parlement en mogelijk verkiezingen. Dat maakt de situatie hoogst onzeker.”
Knops zou gisteren nog met gouverneur Eugene Holiday bellen: ,,Ik wil mij op de hoogte laten stellen over de actuele politieke situatie en hoe de gouverneur die inschat, vooral hoe het nu verder zal gaan. Op basis van zijn informatie zullen wij onze positie bepalen en onze plannen verder vormgeven. Het positieve signaal van een meerderheid in de Staten is mooi, maar ik kan niet negeren dat er daar een politieke crisis is.”
De bewindsman herhaalde het te betreuren dat hij de bevolking van Sint Maarten nog altijd geen zekerheid kan bieden. ,,Dat vind ik heel erg jammer want er is veel te doen. Er moet zo snel mogelijk begonnen worden met de wederopbouw. De bevolking moet geholpen worden, maar we kunnen niet lichtvaardig zijn. We willen dat het geld goed wordt besteed. Dat is ook in het belang van de mensen daar.”
Dat de onzekerheid nog weken kan voortduren, realiseert Knops zich. ,,Het is uiteraard niet zo dat ik op mijn handen ga zitten. Ik ben er buitengewoon serieus mee bezig, maar ik heb te maken met een politieke situatie die heel complex is. En die ik niet heb veroorzaakt. Dat een meerderheid in de Staten een positief signaal heeft afgegeven is mooi, maar wat we nodig hebben is een regering die dat bekrachtigt.”
Een alternatief is een besluit van de Rijksministerraad om op basis van artikel 51 van het Statuut de voorwaarden dwingend op te leggen. Daarmee wordt het licht op groen gezet om het wederopbouwfonds van start te laten gaan. Zo’n besluit is bindend en kan ook niet eenzijdig - door welke nieuwe regering dan ook - worden opgezegd. Daartoe kan al komende vrijdag, wanneer de Rijksministerraad bijeenkomt, worden besloten. Knops: ,,Ik ga niet vooruitlopen op de Rijksministerraad. Er zijn meer wegen. Ik ga nu eerst met de gouverneur praten en daarna maak ik mijn mind op en zal ik met voorstellen komen. Ik heb de steun van de ministerraad voor wat ik doe en nog ga doen.”
De bewindsman waagt zich niet aan een oordeel over de kabinetscrisis en het houden van nieuwe verkiezingen. ,,Dat is allemaal aan Sint Maarten. Wat ik daarvan vind is niet relevant. Wat ik wil is snel een akkoord zodat we kunnen beginnen want dat is hoogstnoodzakelijk.” Vanwege de plenaire behandeling door de Tweede Kamer van de begrotingen voor Koninkrijksrelaties en Binnenlandse Zaken zal Knops op zijn vroegst in de tweede helft van november Sint Maarten bezoeken.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).