Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Dr. Patrick Fa Si Oen heeft deze week het naar eigen zeggen ‘heuglijk bericht’ mogen ontvangen dat hij ‘Fellow ad eundem’ is geworden van de Royal College of Surgeons.


Fa Si Oen in ere hersteldEn iets daarvoor, op 22 oktober, is hij tijdens het jaarcongres in San Diego, Californië ‘Fellow’ geworden van de American College of Surgeons. Met name de eerste toekenning is een zeer prestigieuze, vertelt Fa Si Oen: ,,Deze Fellowship kent een zeer strenge selectie, en toekenning van ‘Fellowship ad eundem’ wordt beschouwd al een grote eer.”
De Curaçaose chirurg Fa Si Oen is hierbij op basis van zijn merites en palmares als gelijke voorgedragen door meerdere academische chirurgische professoren. ,,Het is nog niet eerder voorgekomen in de historie van de Antillen dat een chirurg Fellow heeft mogen worden van deze prestigieuze Royal College of Surgeons kwaliteitsorganisatie.”
De oorkondepresentatie hiervan zal plaatsvinden in maart 2018 in Engeland. Fa Si Oen draagt naast zijn promotietitel, behaald aan de Universiteit van Leiden in 2006 (Dr., PhD), met het behalen van de twee fellowships vanaf nu ook hun bijhorende designaties: FACS en FRCS.
De specialist heeft de afgelopen periode veel te verduren gehad, maar dat is nu met allerlei acties rechtgetrokken. Nadat een eerder rechtsvonnis omtrent zijn lokale erkenning als chirurg in maart dit jaar Fa Si Oen al in het gelijk had gesteld en een onderzoek van het hoogste chirurgische orgaan, het Concilium Chirurgicum van Nederland eveneens in maart, had aangetoond dat er niets mis was met de chirurgische opleiding van Fa Si Oen, heeft hij - na de vooraf aangekondigde administratieve afhandelingsperiode - zijn Belgische registratie (RIZIV) ontvangen op 26 juli. In aanvulling hierop heeft Fa Si Oen ook zijn Nederlandse registratie (BIG) ontvangen, namelijk op 16 augustus.
,,Meer dan de, door de Inspectie voor Gezondheidszorg gevraagde, registratie als chirurg in België, heeft Dr. Patrick Fa Si Oen dus ook zijn registratie als chirurg in Nederland geregeld”, aldus een mededeling. Daarbovenop dus is hij recent toegelaten tot de twee belangrijkste kwaliteitsorganisaties ter wereld op het gebied van de chirurgie.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).