Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het onderzoek in de zaak Saffier is gisteren door het Gerecht in Eerste Aanleg afgesloten.

hof Dit gebeurde nadat het Openbaar Ministerie zijn repliek hield, gevolgd door het dupliek van de verdediging en tot slot het laatste woord van Emsley Tromp. Het wachten is nu op de uitspraak. Die volgt op vrijdag 17 november.
De sinds afgelopen dinsdag officieel ontslagen directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten mocht gisteren het laatste woord in deze zaak voeren. Tromp richtte zich tot de rechter en verklaarde zich aan te sluiten bij alles wat reeds door zijn advocaten - Mirto Murray en Niels van der Laan - naar voren was gebracht. ,,Door hen is alles gezegd wat ik wilde zeggen.”
Tromp verklaarde een dag eerder als gevolg van het onderzoek tegen hem ‘niets meer te hebben’. ,,Dat moet u uiteraard niet letterlijk zien”, zei hij gisteren. ,,Ik ben ontslagen na meer dan 32 jaar trouwe dienst en voel me op momenten afgedankt. Het publiekelijk aan de schandpaal genageld worden, is mij niet in de koude kleren gaan zitten. Het idee dat met uw uitspraak mogelijk niet een eind aan de tegen mij ingestelde vervolging van het OM komt, nu het OM aangekondigd heeft dat er nog nadere feiten onderzocht worden, houdt mij bezig, maar gelukkig niet wakker nu ik een rein geweten heb. In de wetenschap dat ik altijd naar eer en geweten gehandeld heb, houd ik mijn hoofd recht en zie ik uw uitspraak met vertrouwen tegemoet.”
Het Openbaar Ministerie was gisteren duidelijk; de vermeende belastingfraude door Tromp met zijn pensioenstichting ETP (Emsley Tromp Pensioenen) is strafbaar en dient bestraft te worden. In tegenstelling tot de verdediging is het OM namelijk wél van mening dat het hier een strafrechtelijke zaak betreft en ‘niet puur een fiscaal geschil’. ,,In het opsporingsonderzoek is de verdenking van belastingfraude een gevolg van het onderzoek naar andere strafbare feiten. En dat is een onderzoek dat nog voortduurt.” En verder: ,,De stelling van Tromp dat als het onderzoek naar deze feiten door de Belastingdienst was gedaan, het niet ondenkbaar zou zijn geweest dat hij de zaak fiscaal zou hebben kunnen afdoen, is onaannemelijk. Dat de aangiften van Tromp over 2015 en 2016 zijn gevolgd, heeft een andere oorzaak, waar we later nog op terugkomen. Gelet op de hoogte van het geschatte fiscale nadeel en de lange duur van de fraude was er in deze zaak - conform de te volgen richtlijnen - zonder meer sprake geweest van een strafrechtelijke vervolging.”
De verdediging is van mening dat dat het Openbaar Ministerie in deze zaak de man speelt en niet de bal. ,,We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat men er vooral op uit is om Tromp publiekelijk zo veel mogelijk schade te berokkenen”, aldus raadsman Niels van der Laan van het Nederlandse advocatenkantoor De Roos & Pen in zijn dupliek. ,,Het lijkt bijna persoonlijk. Dat stemt ons zorgelijk.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).