Nota van Wijziging pleister op de wond
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De begroting die deze en komende week in de Staten wordt behandeld geeft niet weer waar de huidige regering voor staat. Dat zei zowel premier Eugene Rhuggenaath als minister Marilyn Alcalá-Wallé van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) gisteren in de Staten.

kabinet
De parlementsleden buigen zich de komende dagen over de ‘Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2018’ en krijgen de kans daarover alle negen de ministers vragen te stellen. Gisteren was het de beurt aan de PAR-ministers Rhuggenaath (Algemene Zaken), Alcalá-Wallé (OWCS) en Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).
De begroting is geen afspiegeling van het beleid van het kabinet-Rhuggenaath, omdat die niet door de huidige regering werd ingediend. Via een Nota van Wijziging moet de geest van het regeerakkoord beter tot uitdrukking komen. Rhuggenaath gaf gisteren aan dat de bedoeling is dat de nota ‘zo snel mogelijk’ bij de Staten wordt ingediend. Statenlid Rennox Calmes van regeringspartij PIN juicht dat toe en heeft begrip voor de situatie, maar is toch opmerkelijk kritisch. ,,Dit verdient de bevolking niet. Een begroting in deze vorm kun je eigenlijk niet in de Staten behandelen”, vindt Calmes. Hij herhaalde nog eens het algemene oordeel van het College financieel toezicht (Cft) op 31 mei dit jaar, ‘enkele dagen nadat de regering aantrad’: beleidsarm. ,,De ontwerpbegroting geeft een helder inzicht over 2018, maar tegelijkertijd staat de uitvoering voor 2017 onder aanzienlijke druk. De marges om tegenvallers op te vangen zijn beperkt, aangezien daarvoor pas in 2021 middelen zijn gereserveerd. Met name de financiële houdbaarheid van sociale fondsen en de financiële afwikkeling van de lening aan Insel Air blijven een punt van aandacht”, zo citeert Calmes het Cft.
Minister Alcalá-Wallé reageerde fel op de constatering van parlementslid Marilyn Moses van oppositiepartij Movementu Progresivo (MP) dat op onderwijs opnieuw wordt bezuinigd en dat de Raad van Advies spreekt van ‘een zorgelijke ontwikkeling’. ,,De kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit, er moet serieus beleid komen, maar dat lukt niet met minder geld”, zei Moses. Alcalá-Wallé is het met Moses eens dat ‘je niet zomaar kunt korten op onderwijs’. ,,Maar het was toch uw regering, gesteund door MFK, Pueblo Soberano, MP en twee onafhankelijke Statenleden, die deze begroting heeft ingediend en heeft opgesteld voordat ik op 29 mei 2017 aantrad.” De minister stond dus voor een voldongen feit en hoopt dat er via de Nota van Wijziging meer geld vrijkomt voor haar ministerie. Alcalá-Wallé: ,,De begroting reflecteert niet het beleid dat wij willen uitvoeren.” Moses op haar beurt wijst erop dat de ministers toch gewoon rekenschap moet afleggen voor hun beleid en zich niet kunnen verschuilen achter een kabinetsverandering. ,,Ik adviseer de minister om zich in het vervolg wel professioneel te gedragen.”
Niet alleen het Cft, maar ook de Raad van Advies noemde het initiatief-ontwerp ‘beleidsarm’, merkte MFK-leider Gerrit Schotte op in aanvulling op de 183 vragen die zijn partij al schriftelijk heeft ingediend. ,,Maar bovendien gebrekkig en verontrustend.” Schotte vraagt de regering om als de wetgeving door de Statenleden wordt goedgekeurd, die dan niet, zoals gebruikelijk, direct te publiceren, maar de Raad van State een tweede keer advies te vragen, zodat de Staten zich er nog eens over uit kunnen spreken. Want ‘heeft de overheid de adviezen in de wetgeving verwerkt?’, vraagt Schotte zich af.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).