Van een onzer verslaggevers
Willemstad - UTS gaat personeelsleden dwingen ontslag te nemen, de afvloeiingsregeling op basis van vrijwillig ontslag is van de baan. Dat heeft directeur Paul de Geus gistermiddag bekendgemaakt.


UTSGedwongen ontslag zou pas in januari 2018 aan de orde komen, nadat de medewerkers in eerste instantie tot afgelopen vrijdag, 20 oktober, de tijd kregen om vrijwillig ontslag te nemen, en daarvoor ten slotte twee weken meer de tijd kregen, tot 3 november. UTS heeft haar best gedaan om de werknemers een aantrekkelijk pakket ontslagvergoedingen te bieden, aldus directeur De Geus. ,,Maar dit is niet in goede aarde gevallen. Ook de beslissing om het personeel meer tijd te geven, leidde tot discussie. We hebben gepoogd iedereen duidelijk te maken waarom de afvloeiing van personeel noodzakelijk is en wat wij kunnen bieden, maar niettemin stapte de vakbond naar de rechter om het proces te stoppen. De directie van UTS heeft daarop besloten om direct over te gaan tot gedwongen ontslag, op basis van de in de cao omschreven voorwaarden voor deze procedure.”
Ten overstaan van de pers nodigde De Geus vakbond Sitkom, als vertegenwoordiger van het personeel, uit om met het nutsbedrijf in contact te treden en met de directie aan tafel te gaan zitten. De UTS-directeur zegt dat de beslissing om over te gaan op onvrijwillig ontslag is genomen om rust te creëren binnen het bedrijf dat, zoals eerder bekendgemaakt, haar personeelsbestand met meer dan de helft moet laten inkrimpen, van 480 werknemers naar 200. Personeel werd bij de keuze voor vrijwillig ontslag doorbetaling van het salaris gedurende twintig maanden in het vooruitzicht gesteld. Nu dit aanbod door de directie is ingetrokken, is het niet duidelijk welke ontslagvergoeding medewerkers van de telecomprovider kunnen verwachten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).