Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao is een van twintig landen en gebieden, op een totaal van 164 bestudeerde jurisdicties, waarvan de belastingwetgeving niet voldoet aan internationale normen. Dat schrijft voormalig Statenlid Alex Rosaria (PAIS) in zijn blog.


OPBelasting niet conformRosaria refereert aan het rapport ‘Harmful Tax Practices - 2017 Progress Report on Preferential Regimes van de Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), dat een week geleden is gepubliceerd.
Het Forum on Harmful Tax Practices heeft namens de OECD de belastingwetgeving in 164 jurisdicties getoetst aan internationale normen, zoals die zijn vastgelegd in de zogenaamde BEPS-agreements. Uit de analyse is gebleken dat twintig landen en gebieden niet in overeenstemming met internationale afspraken handelen. In het geval van Curaçao gaat het om de E-zone, Tax holiday en de nieuwe exportregeling.
De BEPS-normen inzake preferentiële belastingregelingen zijn bedoeld om landen ervan te weerhouden ondernemers en investeerders belastingvoordelen te bieden die tot ongelijkheid en onevenredige winst leiden.
Rosaria schrijft dat wereldwijd gereageerd is op het rapport, behalve door Curaçao, dat zich opvallend stilhoudt. ,,Geen reactie van de regering, noch van leden van het parlement en zelfs niet van onze International Financial Sector (IFSC).” Rosaria noemt dit ‘verbijsterend’. ,,Vooral gezien onze problemen bij corresponderende banken, een onzekere monetaire eenheid met Sint Maarten en de strafzaak tegen de president van de Centrale Bank. Waar is het gevoel van urgentie bij de overheid?”
Rosaria voorziet dat, zodra de inhoud van het rapport bekendheid krijgt, er weer stemmen op zullen gaan tegen globalisering en dat met de beschuldigende vinger naar Nederland zal worden gewezen. Anderen zullen volgens hem refereren aan de gloriedagen van de offshore, zonder een oplossing te bieden voor de huidige situatie. ,,Wat er nu nodig is, is een debat over het creëren van een klimaat dat bevorderlijk is voor economische groei. Een klimaat waarin financiële bedrijven kunnen groeien, hun diensten wereldwijd kunnen aanbieden en lokaal werk kunnen verschaffen”, schrijft Rosaria. ,,De strenge eisen voor toelating en deelname op de arbeidsmarkt moeten worden herzien, het migratiebeleid moet tegen het licht worden gehouden. We moeten wetgeving en een bureaucratisch systeem creëren dat aansluit bij internationale normen en onze concurrentiepositie verbeteren.” Het heeft geen zin om boos te worden en je af te zetten tegen de wereld, aldus Rosaria. ,,Laten we dit rapport gebruiken als basis voor noodzakelijke hervormingen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).