Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Selikor heeft voor het 17e opeenvolgende jaar de ISO-audit succesvol afgerond.

selikor

Het bedrijf is van 16 tot 18 oktober door Piet Coevert en Barry Borst van het Nederlandse bedrijf BSI geauditeerd op het gebied van kwaliteitsmanagement en milieubeleid. Dit jaar werd Selikor op milieubeleid gecertificeerd volgens de meest recente ISO-normen, vastgelegd in 9000:2015 en 14001:2015.
De nieuwe normen van 2015 focussen sterk op uniformiteit, synchronisatie en synergie van de verschillende processen in de organisatie. Er wordt een hoge graad van toewijding van de directie gevraagd wat betreft kwaliteit en milieumanagement. Ook wordt er aandacht besteed aan het identificeren van risico’s die de organisatie mogelijk loopt en wat de impact daarvan zou zijn.
Het ISO-proces is een manier om prestatienormen op te stellen, te plannen, uit te voeren en te meten. Gedurende het jaar zijn er meetmomenten en correctiemogelijkheden om bij te sturen naar het gewenste resultaat. Het ISO-systeem is een instrument waarmee Selikor kan garanderen dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd op een kwaliteitsniveau dat klanten van het bedrijf verwachten, zonder daarbij schade aan het milieu toe te brengen.
Uit de audit kwam naar voren dat Selikor gestructureerd bezig is de kwaliteit van de service hoog te houden en dat daardoor de prestaties zijn verbeterd. Ook constateerde BSI dat de garagefaciliteiten substantieel zijn verbeterd. Bovendien merkte BSI op dat de wijze waarop Selikor prestaties meet goed in elkaar steekt. Uiteraard werd er ook een aantal aandachtspunten genoteerd, waarmee het bedrijf aan de slag kan om zo zijn klanten nog beter te bedienen.
De resultaten van de audit geven aan dat Selikor consistent werkt aan het voldoen aan de normen van zowel ISO 9000 als ISO 14001 en wat betreft de nieuwe normen op de goede weg is. De certificering staat wat Selikor betreft niet op zichzelf. De certificering is onderdeel van het integrale beleid van het bedrijf.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).