Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Hoewel er nog geen besluit over genomen is, zal minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) er alles aan doen om de organisatie van het afpakteam in 2018 te continueren en te zorgen voor meer expertise.

afpakteam

Dat is zijn reactie op het onlangs verschenen rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) dat lovend is over het afpakteam maar tegelijkertijd aankaart dat de minister in overweging moet nemen het afpakteam een permanente vorm te geven in een aparte organisatie.
,,Het afpakteam in combinatie met het criminaliteitsfonds komt volledig overeen met mijn visie over de bestrijding van de criminaliteit. Bovendien is de combinatie afpakteam en crimefonds een novum in het Koninkrijk, waarmee een signaal wordt afgegeven dat misdaad niet loont”, aldus Girigorie.
De minister gaat niet in op een andere aanbeveling van de RvR, namelijk dat de veiligheid van de teamleden beter gegarandeerd moet worden door middel van bijvoorbeeld het toepassen van moderne (surveillance-) technieken zoals cameratoezicht.
Het convenant waarop het afpakteam is gebaseerd, was in principe voor een jaar aangegaan, is door succes van het afpakteam verlengd voor twee jaar, maar loopt dit jaar dus ten einde. Of de minister het convenant weer zal verlengen of, zoals aanbevolen, overgaat tot het instellen van een meer permanente organisatie is niet duidelijk.
Het afpakken gebeurt op dit moment integraal, door één team op één locatie, met één visie en één gezamenlijke doelstelling. De RvR is positief over de integrale samenwerking van verschillende organisaties en disciplines. ,,Het concept en de opzet van het afpakteam Curaçao voldoen ruim aan deze voorwaarden. Hierdoor is er sprake van een vergevorderde integrale aanpak. De teamleden blijven in dienst van hun organisatie en worden uitgeleend aan het team. Dit heeft als voordeel gehad dat het team snel van start kon gaan zonder personeels- of plaatsingsknelpunten”, aldus de RvR.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).