Van onze correspondent
Den Haag - De Nederlandse regering is niet bereid de voorwaarden die zij stelt aan het (mee)financieren van de wederopbouw van Sint Maarten te laten vallen.


sxmStatenvoorzitter en oud-premier Sarah Wescot-Williams (DP) heeft daar, zoals deze krant gisteren berichtte, op aangedrongen. In een emotioneel getoonzette brief aan minister-president Mark Rutte (VVD) in zijn rol als voorzitter van de Koninkrijksregering beticht zij Nederland ervan over de rug van de zwaar getroffen bevolking politiek te bedrijven.
Wescot-Williams betoogt in haar op persoonlijke titel geschreven brief dat Den Haag eisen stelt die niets van doen zouden hebben met het wederopbouwproces: de inrichting van een integriteitswaakhond en grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee. Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft premier William Marlin vrijdag telefonisch en per brief laten weten dat Nederland bereid is 200 tot 300 miljoen euro in het wederopbouwfonds te storten mits uiterlijk op 31 oktober aan de twee randvoorwaarden wordt voldaan.
De Nederlandse regering ziet in de oproep van Wescot-Williams geen aanleiding om de gestelde voorwaarden in heroverweging te nemen, zo liet een woordvoerder van Plasterk gisteren aan deze krant weten. ,,Het welzijn van de bevolking staat nadrukkelijk voorop. Daarom worden die twee voorwaarden gesteld", aldus de zegsvrouw.
De vrees van Nederland dat er op grote schaal misbruik kan worden gemaakt van hulpgeld vindt zijn grond in drie (onafhankelijke) onderzoeken waaruit naar voren is gekomen dat er sprake is van verwevenheid van het openbaar bestuur op Sint Maarten met criminele organisaties. De toestroom van honderden miljoenen verhoogt het risico op integriteitsschendingen. Dat de wederopbouw ook illegalen, onder wie criminelen, kan aantrekken, verklaart de eis de gaten in het grenstoezicht te dichten.
Den Haag voelt zich overigens geruggesteund door oproepen van Sint Maartense burgers, die hun eigen politici niet vertrouwen, om streng toezicht te houden op de besteding van de hulpgelden. Als Sint Maarten niet voor 31 oktober met de voorwaarden instemt, is het niet uitgesloten dat Nederland de Rijksministerraad voorstelt ze dwingend op te leggen om het alsnog mogelijk te maken het wederopbouwfonds van start te laten gaan.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).