Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering zal geen zak met geld aan het volk beloven, terwijl die zak er niet is. Ook zal de regering geen resultaten nastreven die niet haalbaar zijn.


rhuggenaathDit zei premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren in de Staten bij de inleiding op het regeerprogramma met de titel ‘Realisando e máksimo potensial di Kòrsou.’
Het regeerbeleid is opgesteld volgens het result based management, aldus de premier. Deze aanpak wordt door landen gebruikt om duurzame doelen te stellen.
Het kabinet wil dat de armoede op Curaçao in 2030 is uitgebannen, dat is een afspraak die de internationale gemeenschap heeft gemaakt. Het urgentieplan en de multidisciplinaire aanpak van wijken speelt daarbij een belangrijke rol.
In de regeerperiode moet het onderwijsniveau verbeterd worden, en ‘lifelong learning’ worden gestimuleerd. Het kabinet heeft aandacht voor de rechten van het kind, de Verenigde Naties wordt geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de rechten van het kind op Curaçao.
Rhuggenaath stond in zijn inleiding ook stil bij de huidige economische en financiële situatie. ,,Wij weten dat de situatie op Curaçao niet bemoedigend is.” Zo schetste hij dat de begroting van 2017 onder druk staat. De minister-president noemde de inkomsten van de belasting die op zich laten wachten, en ook de inkomsten uit de sociale premies en de kostenbeheersing als uitdagingen voor het kabinet. De economie moet een stevig impuls krijgen. Tot nu toe is de economie van het eiland gestagneerd. De meeste ondernemers verwachten geen verbetering meer in 2017 alhoewel er op mondiaal niveau wel een economische groei van 3,6 procent wordt verwacht. Voor 2017 wordt een reële economische groei van -1,8% verwacht en voor 2018 0,3 procent van het bruto nationaal product.
De regering wil een beter investeringsklimaat scheppen, de red tape afschaffen, en meer investeren in technologie. De overheid-nv’s in de energiesector moeten efficiënter. Met de verwachte investeringen in de raffinaderij en de LNG-terminal bij Bullenbaai, investeringen in de DOK, CMCC en de bouw van een tweede megapier kan de economie weer groeien.
In zijn toespraak noemde de premier het Hard Rock Hotel, Hotel Majestic, de ontwikkeling van het Waaigat en de Kop van Scharloo als voorbeelden van projecten die door de gemeenschappelijke inspanning van een paar ministeries zijn gerealiseerd en een impuls aan de economie kunnen geven.
Op onderwijsgebied moeten de vaardigheden van de 21ste eeuw de aandacht krijgen. In het toerisme, op logistiek terrein en op het terrein van innovatie worden projecten opgezet. De kleine en middelgrote bedrijven moeten gestimuleerd worden om werkgelegenheid te creëren. De minister-president heeft per ministerie een paar aandachtspunten genoemd. Zoals het terugdringen van de hartziekten, diabetes, obesitas of de sociale ontwikkeling in de wijken.
Rhuggenaath noemde ook de evaluatie van de Staatsregeling, het Kiesreglement, en het Reglement van Orde als zaken die herzien moeten worden. Dit laatste in het kader van de ontwikkelingen begin dit jaar, toen de uitgeschreven verkiezingen onder druk kwamen te staan maar uiteindelijk wel door zijn gegaan.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).