Willemstad/Philipsburg - In een emotionele oproep aan de voorzitter van de Rijksministerraad vraagt de Sint Maartense Statenvoorzitter, Sarah Wescot-Williams, met klem de Nederlandse financiële steun voor de wederopbouw van Sint Maarten los te koppelen van voorwaarden die niet direct te maken hebben met de aanwending en besteding van de wederopbouwsteun.


hulpfondsDe brief die zij stuurde was op persoonlijke titel. Zij is het volstrekt eens met het stellen van voorwaarden aan de financiering die bedoeld is voor de wederopbouw. Maar de integriteitskamer en grenscontrole zijn volgens haar politieke onderwerpen. Wescot-Williams stelt dat ze de discussie over de integriteitskamer niet uit de weg gaat en dat ze het er ook volstrekt mee eens is dat er letterlijk en figuurlijk naar de grenzen gekeken moet worden, dat de immigratiewetgeving herzien moet worden en dat het nu het moment is om in het verleden scheefgegroeide situaties recht te trekken. Maar, zo voert zij aan, deze twee onderwerpen - de integriteitskamer en de grenscontrole - staan los van de aanwending van gelden voor de wederopbouw en zijn politieke discussies die al een tijd op de agenda staan en zeker weer opgepakt moeten worden.
,,Het is nu medio oktober. De regering van Sint Maarten heeft tot eind oktober de tijd om akkoord te gaan met de voorwaarden van Nederland. Was het maar zo zwart-wit. Deze datum betekent geenszins het einde van de discussies, noch het einde van de trajecten voor een integriteitskamer of de grenscontrolekwestie. Het Koninkrijk kan zich niet veroorloven dat de broodnodige hulp aan Sint Maarten verzeild raakt in een politieke discussie over autonomie en (al dan niet) interne aangelegenheden. En, erger nog, dat dit tot een impasse zou leiden en stagnatie, ook bij andere donoren aan het Land Sint Maarten. Mijn dringend verzoek is derhalve, koppel de financiële steun los van voorwaarden die niet direct te maken hebben met de transparante, effectieve en efficiënte aanwending en besteding van de wederopbouwsteun van Nederland; stel die laatste voorwaarden nu en hardop! Van mijn kant en voor wat het waard is, kan ik u verzekeren dat ik al het nodige zal doen om te zorgen dat de onderwerpen integriteitskamer en grenscontrole en de voorwaarden die Nederland hieraan stelt, zo spoedig mogelijk aan de orde worden gesteld bij de Staten van Sint Maarten”, zo voert zij aan.
Ze begint haar brief overigens met een situatieschets van het eiland dat enorm gebukt gaat onder de gevolgen van orkaan Irma. De onmiddellijke hulp vanuit Nederland heeft ertoe bijgedragen dat het volk zich staande heeft weten te houden. ,,Mijn dank, en die van talloze anderen, aan allen die zich hiervoor hebben ingezet”, aldus Wescot-Williams.
Maar, zo vervolgt zij: ,,Ik denk niet dat ik overdrijf door te stellen dat wat er de komende drie tot vier weken gaat gebeuren, bepalend zal zijn voor onze economische overleving als Sint Maartenaren. Persoonlijk vraag ik mij vaak af of het nou zinvol is of niet om te blijven ijveren voor het herstel van ons geliefd land, zo uitzichtloos lijkt het soms. En dat spreekt boekdelen.”
Ze schrijft ook: ,,Excellentie, zoals elk ander land kennen en hebben ook wij problemen gekend die ons geen van allen blij maken. De (mondiale) tentakels van integriteitsbreuken raken ook ons. En ook andere, minder positieve incidenten zijn ons bekend. Wel moeten we toegeven dat al met al een zekere kentering is gekomen, dat problemen worden aangepakt, (mis)daden worden gestraft; de bevolking is veel mondiger en de sociale controle veel groter. Maar na de ravage, aangericht door de storm, die overigens van ongekende kracht was, zijn de vooruitzichten om moedeloos van te worden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).