Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er moet nog een besluit worden genomen over het voortbestaan van het afpakteam in 2018. Dat staat in een onlangs verschenen samenvatting van een onderzoek uitgevoerd door de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR).

afpakteam De raad beveelt de minister van Justitie, Quincy Girigorie (PAR), in overweging te nemen het afpakteam een permanente vorm te geven in een aparte organisatie. Daarbij wordt ook aanbevolen om de veiligheid van de teamleden te garanderen door middel van bijvoorbeeld moderne (surveillance) technieken zoals cameratoezicht. Verder vindt de RvR dat het team uitgebreid moet worden met een recherche-assistent voor de administratieve ondersteuning en eventueel na evaluatie met een rechercheur belast met observatiewerkzaamheden.
Het convenant waarop het afpakteam is gebaseerd was in principe voor een jaar aangegaan, maar is door succes van het afpakteam verlengd voor twee jaar, zo staat in het rapport. Daarin wordt verder uitgelegd: ,,De algemene doelstelling van het afpakteam is om aan te tonen dat misdaad niet loont. Dit wordt bereikt door zo veel mogelijk geld, vermogen en goederen die door criminelen uit hun activiteiten zijn verkregen af te pakken. Na aanvankelijk negatieve reacties van de media zijn de acties van het afpakteam steeds meer positief ontvangen. Voor de media en de samenleving wordt het steeds duidelijker dat crimineel verkregen vermogen wordt afgepakt. Doordat de in beslag genomen goederen vrij snel in het openbaar worden verkocht, ligt de verkoopwaarde hoog. De opbrengsten worden deels gebruikt voor de werkzaamheden van het afpakteam. Hierdoor wordt als het ware de bestrijding van criminaliteit door de criminelen zelf betaald.”
Het afpakken gebeurd integraal, door één team op één locatie, met één visie en één gezamenlijke doelstelling. Want, zo stelt de RvR: ,,Een van de randvoorwaarden voor integrale samenwerking is aanwezigheid en deelname van verschillende organisaties en disciplines. Het concept en de opzet van het afpakteam Curaçao voldoen ruim aan deze voorwaarden. Hierdoor is er sprake van een vergevorderde integrale aanpak. De teamleden blijven in dienst van hun organisatie en worden uitgeleend aan het team. Dit heeft als voordeel gehad dat het team snel van start kon gaan zonder personeels- of plaatsingsknelpunten. Een ander voordeel is dat de bevoegdheden die de leden binnen hun organisatie hebben meteen kunnen worden ingezet om de werkzaamheden binnen het team uit te voeren. De bevoegdheden van de leden complementeren elkaar en zijn bevorderlijk voor de taakuitoefening van het team.” Maar, nu moet er dus nog een besluit worden genomen over het voortbestaan van het team in 2018. ,,Bij genoemd besluit moet in ieder geval de wenselijkheid van het uitbreiden van het team met meerdere expertises en meer mankracht worden meegenomen”, zo meent de RvR.
De raad is lovend over het afpakteam: ,,Er is sprake van goede communicatie binnen het team, de coördinatie van werkzaamheden verloopt effectief en efficiënt en het onderling vertrouwen binnen het team is goed. Dit laatste blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de uitwisseling van gegevens tussen de teamleden en tussen het afpakteam en samenwerkende organisaties goed verloopt. Er is sprake van flexibiliteit binnen het team en het team is zeer creatief bij het inzetten van bestaande bevoegdheden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).