Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie heeft de bevolking opgeroepen om discussies op niveau te voeren en ook de waarden en normen van het volk naar een hoger peil te tillen.

waardenDe minister reageert daarmee op uitlatingen die vorige week naar aanleiding van de Curaçao Pride zijn gedaan en op de kritiek van sommigen op de vergunning die de politie gaf om het evenement te houden.
,,Het onderwerp van de mars, in dit geval de rechten van de LGBT-mensen, staat niet ter discussie in onze wetten en de korpschef had geen enkele wettelijke basis om het verzoek (voor het houden van de mars, red.) niet te honoreren”, aldus de bewindsman, die erop wijst dat er strikte voorwaarden aan de mars waren gesteld. Zo mocht er bijvoorbeeld geen sprake zijn van zedenkwetsende voorstellingen of taal. ,,Het recht om te demonstreren is in de Staatsregeling opgenomen”, zo legt de bewindsman uit. ,,Alleen als de openbare orde in het gedrang is, kan het recht om te demonstreren niet meer gelden.” De minister schrijft dat het besluit om een vergunning voor de manifestatie af te geven, een juiste beslissing was op grond van de bestaande wetten.
Het feit dat het recht van de LGBT-gemeenschap om te demonstreren is gerespecteerd, wil nog niet zeggen dat de bewindsman het recht op een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht erkent, aldus Girigorie. De minister merkt op dat van de 195 onafhankelijke landen, er 21 het homohuwelijk hebben erkend. ,,Op Curaçao moet nog een debat worden gevoerd over het homohuwelijk. Dat debat moet met wederzijds respect, zonder woede en stigmatisering plaatsvinden.” Ook wijst de Justitieminister erop dat 90 procent van de bevolking zichzelf als christen beschouwt. ,,In het volkslied wordt de Schepper erkend. In de Staatsregeling is er sprake van geloof in God. De waarden zoals liefde, respect voor elkaar en tolerantie moeten aan de basis staan voor welk debat dan ook dat in onze samenleving wordt gevoerd.”
De minister ageert in de verklaring ook tegen de denigrerende manier waarop bewindslieden vorige week tijdens de discussies zijn beledigd vanwege hun vermeende seksuele geaardheid. ,,De denigrerende manier waarop men zich uit over mensen met een andere seksuele geaardheid, en de vijandige sfeer waarin het debat over het homohuwelijk wordt gevoerd, staan haaks op de christelijke waarden. De samenleving moet zich hiervoor schamen”, aldus Girigorie. Hij hoopt dat de mensen die over homoseksualiteit en de parade discussieerden, hun stem laten horen als het gaat om de hoge criminaliteit, onverantwoordelijk gedrag in het verkeer, hoge echtscheidingscijfers, misbruik tegen minderjarigen, agressie tegen vrouwen, corruptie, prostitutie en ander destructief en amoreel gedrag op het eiland.
,,Alleen wanneer het volk zich weet te verheffen, zal het land hoogstaande normen en waarden kennen, zal de productiviteit toenemen en zal de criminaliteit dalen. Dit land kan dan met gepaste trots aan de komende generaties worden toevertrouwd”, zo merkt de minister aan het eind van de verklaring op.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).