Plasterk: Keiharde voorwaarden aan financiering wederopbouwprojecten.
Van onze correspondent
Den Haag - Aan de Nederlandse bijdrage aan de wederopbouw van Sint Maarten worden ‘keiharde randvoorwaarden’ gesteld.

irma
Dat verklaarde minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gisteren in een algemeen overleg met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties waarin niet de impact van orkaan Irma op de agenda stond, maar de financiering door Nederland van projecten op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. De (dure) lessen die daaruit geleerd zijn, worden meteen in de praktijk gebracht.
Vandaag spreekt de Nederlandse ministerraad over het in het leven roepen van een orgaan - gedacht wordt aan een ‘hoge commissaris’ - dat het nog te stichten hulpfonds beheert en financieringsaanvragen voor wederopbouwprojecten beoordeelt. De besluitvorming over het al dan niet toekennen van een subsidie of een lening uit het fonds zal geheel buiten de invloedssfeer van de regering van Sint Maarten blijven.
Kamerlid Joba van den Berg (CDA) drong er bij de bewindsman op aan om de Rekenkamer een actieve rol toe te bedelen. ,,De Rekenkamer komt er doorgaans achteraf aan te pas. Ik wil niet dat we over drie jaar te horen krijgen dat er geld niet goed is besteed. Kan de Rekenkamer tussentijds evalueren?”
Plasterk stelde het CDA gerust met de toezegging dat het fonds niet in een keer wordt volgestort, maar tranche voor tranche wordt aangevuld. Elk project zal individueel vooraf worden doorgelicht, gemonitord tijdens de uitvoering en meteen na afloop geëvalueerd.
,,Zodra wij de indruk krijgen dat iets niet goed wordt besteed, zullen we dat onmiddellijk stoppen”, benadrukte de minister die met zijn aanpak op de volle steun van de Kamer kan rekenen. Een van de aandachtspunten is het beteugelen van de commissie die tussenpersonen bij de inkoop van materialen opstrijken.
In politieke kringen in Philipsburg klinkt de vrees door dat Nederland een te grote vinger in de pap eist. Plasterk ziet het liefst dat van de wederopbouw net als de noodhulpfase tot een koninkrijksaangelegenheid wordt gemaakt. Daarvoor is dan nog wel een besluit van de Rijksministerraad nodig.
Tegen de Kamercommissie zei de minister dat er hard aan wordt gewerkt om de voorwaarden voor de financiering van de wederopbouw en het toezicht daarop juridisch dicht te timmeren. Verwacht wordt dat Nederland ten behoeve van het wederopbouwfonds voorlopig 200 tot 300 miljoen euro uittrekt in de vorm van een schenking en renteluwe kredieten. Of ook op een bijdrage van Curaçao en Aruba wordt gerekend moet nog blijken.
Plasterk deed de toezegging dat hij c.q. zijn opvolger de Kamer geregeld verslag zal doen van de gang van zaken bij het wederopbouwfonds.
Op pagina 6
Les geleerd


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).