Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als het aan de Curaçaose Huisartsenvereniging (CHV) ligt, is er binnen een half jaar een nieuwe regeling waarbij huisartsen geen doktersbriefje meer hoeven te schrijven voor zieke werknemers.

doktersbriefje Dat stelt Wallid Elhage, voorzitter van de CHV tegenover deze krant. ,,Er zijn gesprekken gaande met de minister van Gezondheid, Suzy Camelia-Römer (PIN), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en eerdaags ook met het bedrijfsleven. Want het is een gewoonte dat zieke werknemers een doktersbriefje halen om daar vervolgens mee naar de werkgever en de SVB te gaan. Het functioneert al járen zo, maar het is eigenlijk tegen de geheimhoudingsplicht van huisartsen, die geen patiëntengegevens mogen verstrekken. De CHV is ook van mening dat hier afspraken over gemaakt moeten worden tussen werkgever en werknemer, in een contract bijvoorbeeld, waarbij vastgelegd wordt hoe er binnen het bedrijf met ziekte en ziekmeldingen wordt omgegaan.” Elhage legt uit dat het bijvoorbeeld in Nederland gebruikelijk is dat zieke mensen zich melden bij een bedrijfsarts. Het verschil tussen een huisarts en een bedrijfsarts is dat een huisarts kijkt naar de gezondheid van de patiënt ofwel zieke werknemer en de bedrijfsarts naar de arbeidsgeschiktheid van de zieke werknemer. Op internet wordt uitgelegd: ,,In principe zou de huisarts dus geen uitspraken moeten doen over de arbeidsgeschiktheid van de zieke werknemer. De huisarts kan wel adviseren rust te houden. Het is vervolgens aan de bedrijfsarts om te kijken hoe deze ‘rust’ het beste gehouden kan worden. Rust is op vele manieren uit te leggen. Je kunt het een tijdje rustig aan doen op je werk door een deel van je takenpakket af te staan aan je collega’s of door bijvoorbeeld een tijdje thuis te blijven.”
Bij de Nederlandse wetgeving is het zo dat de werkgever geen medisch oordeel kan vellen over de arbeidsongeschiktheid van de zieke werknemer. De werkgever is verplicht zich hierover de laten adviseren door een bedrijfsarts.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.