Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Kralendijk - Hulpdiensten stellen dat het qua bereikbaarheid en betrouwbaarheid beter kan, bijvoorbeeld tijdens en na de passage van een orkaan.


Communicatie na orkaanEr is sprake van - deels - verouderde apparatuur. Tevens zijn er twijfels rondom de staat van onderhoud en de orkaanbestendigheid van masten, de back-upvoorzieningen en de tijdsduur waarvoor noodstroomvoorzieningen moeten kunnen functioneren op kritische locaties.
De Universiteit Twente deed recentelijk, samen met de Universiteit van Curaçao en Saxion Hogeschool, onderzoek naar de effectiviteit en kwaliteit van de communicatie- en alarmeringsmiddelen in Caribisch Nederland.
,,Geconstateerde kwetsbaarheden hebben niet alleen een technische achtergrond, maar hebben ook te maken met geografische omstandigheden en het kleinschalige karakter van de eilanden. Daarnaast zijn er dilemma’s in de besluitvorming, zoals de afweging tussen economische belangen van de telecomsector en het borgen van veiligheidsbelangen. Emerce.nl bericht erover.
Het onderzoek, dat plaatsvond in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), werd afgerond vlak vóórdat de orkanen Irma en Maria het Caribisch gebied troffen.
,,Conclusie is dat de communicatiemiddelen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba redelijk functioneren, maar dat communicatie niet op alle plekken en onder alle omstandigheden kan worden gegarandeerd. Tijdens rampen en crises ontstaan er mogelijk problemen met de operationele communicatie- en informatiedeling.”
Onderzoekers van de Universiteit van Curaçao (UoC) bezochten alle locaties in Caribisch Nederland en spraken met de verschillende stakeholders en deden onderzoek naar de huidige stand van zaken op Saba, Statia en Bonaire. Het onderzoek ging in op de effectiviteit en kwaliteit van de beschikbare communicatiemiddelen, zoals noodnummers, mobiele en vaste telefoons, portofoons, mobilofoons, marifoons, satellietmiddelen, televisie, radio en sociale media. Effectiviteit en kwaliteit werden daarbij verder geoperationaliseerd in termen van dekking, bereik, bereikbaarheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, back-upvoorzieningen en capaciteit.
Het rapport biedt een aantal praktische oplossingen en tien concrete aanbevelingen die bijdragen aan de effectiviteit van de communicatiemiddelen in Caribisch Nederland. Een aantal technische maatregelen kan op korte termijn genomen worden, andere maatregelen kosten meer tijd en afstemming.
Irna van der Molen van de Universiteit Twente: ,,Het is goed om bij momenten van herziening (bijvoorbeeld van contracten), bij verlenging (van concessies of vergunningen), bij herijking van wet- en regelgeving of bij het nemen van nieuwe maatregelen, en na een ramp zoals de orkanen Irma en Maria, goed te onderzoeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn voor het beter borgen van het veiligheidsbelang.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).