Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Onderwijs, Marilyn Alcalá-Wallé (PAR), heeft een multidisciplinair team opgezet die zich voorbereid op het eventueel overkomen van leerlingen uit Sint Maarten naar Curaçao.

onderwijs,,Er is nog geen hulpverzoek gekomen vanuit Sint Maarten, maar de ervaring met Luis leert dat we er maar beter op voorbereid moeten zijn en direct kunnen handelen als het verzoek wel binnen komt. Er is daarom in overleg met de grootste schoolbesturen, het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) en het Openbaar Schoolbestuur afgesproken dat er geïnventariseerd wordt hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn op de verschillende scholen. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht of er een noodschool opgezet kan of moet worden waar alle Sint Maartense kinderen opgevangen kunnen worden.
Ondertussen heeft het RKCS een e-mailadres beschikbaar gesteld en er is een WhatsAppbericht rondgegaan waarin ouders gevraagd worden zich op te geven als gastgezin. Maar het is erg belangrijk dat gastgezinnen goed gescreend worden. Daarom is er een multidisciplinair team nodig van onder andere de pleeggezinnencentrale, het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw), het bevolkingsregister, de Voogdijraad en het ministerie van Gezondheid Milieu en Natuur (GMN). Het is namelijk wel een verantwoordelijkheid van de regering aan wie deze kinderen, die mogelijk getraumatiseerd zijn, toevertrouwd worden. De Sint Maartense leerlingen zullen geregistreerd moeten worden en ook tijdelijk ingeschreven bij het bevolkingsregister om hier aan het onderwijs te mogen deelnemen. Er zijn al enkele verzoeken binnen gekomen van kinderen die ondergebracht willen worden bij familie op Curaçao. Het gaat vaak om Curaçaose mensen die op Sint Maarten wonen, maar ook Sint Maartense mensen die op Curaçao wonen en familie willen opvangen. Er kan natuurlijk geen onderscheid gemaakt worden in leeftijd, maar examenkandidaten krijgen wel voorrang. Dan gaat het om leerlingen in groep acht van het funderend onderwijs en examenkandidaten van het voortgezet onderwijs”, aldus Alcalá-Wallé.
Lisette van Lamoen-Garmers, directrice van het RKCS, vertelt dat er al verschillende gegadigde ouders zich hebben aangemeld. ,,Het is ook belangrijk dat er straks zoveel mogelijk Sint Maartense leerlingen gematcht worden met passende gezinnen met kinderen die bijvoorbeeld op dezelfde school zitten. Het Radulphus College kent een jaarlijkse uitwisseling met leerlingen van het Milton Peters College (havo/vwo op Sint Maarten) en uiteraard zou het fijn zijn dat de leerlingen die elkaar al over een weer kennen opnieuw door hetzelfde gezin opgevangen worden als dit mogelijk en wenselijk is. Ouders die zich opgeven, moeten zoveel mogelijk informatie en wensen opschrijven zodat er een zo goed mogelijk passend kind bij gezocht kan worden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).