Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Op het gebouw op de hoek Scalaweg/Schottegatweg Oost, wat ook bekend staat als het ‘Monster van Rooi Catootje’, is sinds eind vorige week beslag gelegd.

monsterHet pand en de grond zijn eigendom van de Girobank nv. Het conservatoir-beslag is met toestemming van het gerecht gelegd door SPF Tera Corra, die eerder een zaak tegen de Giro won.
In het betreffende vonnis van 25 juli zijn Tera Corra en SPF Bartola in het gelijk gesteld. De Girobank zou echter weigeren zekerheid te verstrekken voor de claim die beide stichtingen particulier fonds hebben. Vandaar nu dit beslag op het ‘Monster van Rooi Catootje’.
Het gebouw wordt zo genoemd, omdat het qua omvang vele malen groter is dan wat er in de directe omgeving staat, het op een zeer klein terrein is gebouwd, het diverse functies werd toegedicht (shopping mall, uitgaansgelegenheid, kantorencomplex, hoofdkantoor bank), het echter onafgebouwd en met aanzienlijke schulden bleef staan, en het zich nog altijd in lege en ongebruikte staat bevindt.
Hoewel bordjes ontbreken staat het pand te koop. Zo vermeldt de website van makelaarskantoor Landmark Real Estate het gebouw voor een verkoopvraagprijs van 12,9 miljoen gulden op een ‘A1 locatie, in het financiële hart van Curaçao’. ,,Op de meest prestigieuze locatie, te Gaito, bevindt zich dit REUSACHTIGE gebouw.” De kapitalen zijn van de makelaar en daarmee is niets teveel gezegd. Het gebouw heeft in totaal zeven bouwlagen en werd bij de realisatie ervan op een bepaald moment stilgelegd, omdat het niet zou voldoen aan de bouwvergunning. Door tussenkomst van Charles Cooper (destijds minister voor MAN en tegenwoordig Statenlid voor de partij MFK van Gerrit Schotte) werd dat opgelost en kon de bouw worden voortgezet.
,,Recent gebouwd, nog niet in zijn geheel voltooid. Wellicht geschikt voor diverse doeleinden”, aldus Landmark. ,,In de kelder, de onderste bouwlaag van het gebouw, bevindt zich een ruime parkeergelegenheid voor vele auto’s.” Vier andere, aanpalende onroerende zaken maken deel uit van de aanbieding voor bijna 13 miljoen. Landhuis Gaito, dat geheel wordt gerenoveerd, maakt hier niet deel van uit.
Maar op deze percelen grond is nu beslag gelegd. Dat gebeurde op 31 augustus, nadat het gerecht hier op 28 augustus door middel van een beschikking verlof toe verleend ten laste van Girobank. Deze inbeslagneming gebeurt tot zekerheid van verhaal voor vordering van beslaglegger Tera Corra. Overigens is er ook al een bodemprocedure ingesteld tegen de bank, zo vermelden de stukken.
Dit alles gebeurde nadat het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, anders dan het Gerecht in Eerste Aanleg, oordeelde dat een beslaglegging bij de Girobank voor een bedrag van 670.000 dollar door de stichting particulier fonds (SPF) Tera Corra gehandhaafd moest blijven.
De kwestie speelt al enkele jaren en is al diverse keren voor de rechter geweest. Het Gerecht in Eerste Aanleg hief het beslag op 2 juni 2016 op. Dat draaide het Hof eind juli 2017 terug. De interpretatie van de noodregeling die door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) aan de Girobank is opgelegd, speelt hierin een belangrijke rol.
SPF Tera Corra nam samen met SPF Bartola in 2013 een hypotheek op tien percelen op Bonaire voor bijna 1,4 miljoen dollar. Dat was ruim een half jaar voordat in december dat jaar de noodregeling van kracht werd. In 2015 werden een of meer van die percelen verkocht voor 2,95 miljoen dollar. Daarmee kon de resterende hypotheekschuld worden afgelost. De stichting eist in een bodemprocedure dat de meeropbrengst niet naar de Girobank gaat, maar naar de SPF.
Er werd op 27 januari 2016 conservatoir beslag gelegd om te voorkomen dat er bedragen ten onrechte in rekening zouden worden gebracht. De stichting betwist namelijk de hoogte van het openstaande saldo bij de Girobank. In verband met de noodregeling zou de bank niet kunnen worden verplicht onterecht in rekening gebrachte bedragen als schuld te voldoen.
In het kort geding eiste de bank opheffing van het beslag, terwijl SPF Tera Corra het royeren van de hypotheek eiste. De Girobank trok destijds aan het langste eind. Volgens de noodregeling vervallen de bij het ingaan van die regeling gelegde beslagen. Daarop beriep de bank zich bij de eis om het beslag van SPF Tera Corra op te heffen. Anders dan het gerecht interpreteert het Hof de regeling zodanig dat dit niet geldt voor nieuwe beslagen die na de inwerkingtreding van de noodregeling worden gelegd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).