Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Tijdens een conferentie van het Openbaar Ministerie in het Santa Barbara Resort werd gisteren waardig afscheid genomen van voormalig procureur-generaal Guus Schram en op hetzelfde moment de nieuwe PG Roger Bos warm welkom geheten.

pgbosIn zijn introductietoespraak was Bos vol lof over de samenwerking binnen de justitiële keten, die onder het bewind van Schram is geïntensiveerd. De nieuwe PG is blij op dit fundament ‘verder te mogen bouwen aan een veilige samenleving’. ,,We liggen op koers”, zo stelt Bos.
Tegelijkertijd geeft de nieuwe PG voor Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden aan dat er nog veel te doen is. ,,Onze samenlevingen worden met enige regelmaat opgeschrikt door ernstig geweld, vreselijke verkeersongelukken en ernstige corruptiezaken. Dat is geen gemakkelijke opgave, het vraagt veel van iedereen in de zaal, van onze organisaties - en belangrijker - van de mensen in onze organisaties. Mensen met passie die de schakels vormen. Er is geen enkele organisatie die veiligheid alleen kan organiseren, maar we kunnen het wel samen vanuit de verbinding, die op dagen zoals vandaag duidelijk gevoeld wordt.”
Het woord ‘samenwerken’ vormde een rode draad door het congres van gisteren. Ook Bos benadrukte in zijn toespraak het belang ervan. ,,Samenwerking, een thema dat overal en zeker in de veiligheidsketen van groot belang is. Door samen te werken kunnen we ons werk slimmer en beter doen, daar heeft iedereen belang bij en daar hebben we iedereen bij nodig. Niet alleen de veiligheidsorganisaties, ook de burgers in onze landen, het bestuur en de overheid in de meest brede zin. Dat gaat niet alleen over criminaliteit, maar net zo goed over armoedebestrijding, scholing, sport en cultuur en werkgelegenheid, kortom over toekomstperspectieven voor iedereen op Aruba, op Curaçao, op St. Maarten en de BES-eilanden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).