Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Raffinaderij Isla zal het laatste kwartaal van het jaar weer optimaal kunnen produceren.

tankerDan is de belangrijkste installatie voor het verwerken van de ruwe olie weer in werking. Naar verwachting zullen dan weer meer olietankers aanmeren in de haven en bij Bullenbaai.
Dat zegt Karel van Haren, adjunct-directeur van Refineria Isla. Van Haren gaat ervan uit dat op het moment dat de raffinagecapaciteit weer optimaal is, de gevraagde hoeveelheid ruwe olie ook door het Venezolaanse PdVSA zal worden geleverd. ,,De verkoop van aardolie is de belangrijkste bron van inkomsten van het land”, zegt Van Haren. ,,Venezuela zal al het mogelijke in werking stellen om de leveranties van ruwe olie door te laten gaan.”
Het aantal olietankers dat naar Curaçao komt is dit jaar met 25 procent afgenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Volgens Raul Manotas, chief commercial officer van Curaçao Ports Authority (CPA), registreerde CPA vanaf 1 januari tot en met 24 augustus ongeveer 120 tankers minder en liep de havenautoriteit daardoor niet alleen een kwart aan havengelden mis, maar daalden ook de inkomsten uit sleep- en loodsdiensten met zo’n 25 procent. ,,Dat heeft direct te maken met de situatie in Venezuela”, zei Manotas.
Maar adjunct-directeur Van Haren van Refineria Isla legt de oorzaak van de sterk afgenomen toevoer van de olie bij de calamiteiten waarmee Isla in de eerste helft van het jaar kampte. In januari ligt de hele raffinaderij stil vanwege reparaties aan de installaties van Curaçao Refinery Utilities (CRU) die stroom, stoom en water leveren voor het raffinageproces. ,,De centrale was ruim anderhalve maand buiten werking en werd in maart weer opgestart”, zegt van Haren. In april en begin mei zijn er geen problemen, maar vanaf 21 mei is na een grote brand de Crude Distiller 3 (CD3) buiten werking, de belangrijkste installatie voor het verwerken van ruwe olie tot verschillende producten. De vier verdiepingen hoge installatie moet volledig worden ontmanteld ten gevolge van de schade. ,,Normaal gesproken produceren we 175.000 tot 180.000 barrels per dag, maar na de brand in mei is de productie noodgedwongen teruggebracht naar 75.000 tot 100.000 barrels”, zegt Van Haren. ,,Omdat de raffinagecapaciteit niet voldoende is, kunnen we de gebruikelijke hoeveelheid ruwe olie niet verwerken en is de toevoer ervan daarom ook minder.” Maar de reparatie van de CD3 is in de laatste fase en de adjunct-directeur verwacht dan ook dat Isla het komend kwartaal weer optimaal kan produceren. ,,Dan hebben we weer een optimale configuratie van light-medium ruwe olie.”
Isla heeft ondanks de calamiteiten altijd kunnen voldoen aan de lokale vraag naar benzine en diesel. ,,Sowieso is er altijd een minimum hoeveelheid in voorraad”, zegt Van Haren. ,,Maar hebben ook wekelijks contact met Curoil. Mocht het nodig zijn dan kunnen tijdig maatregelen worden genomen en de producten eventueel via andere bronnen worden geïmporteerd.”


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).