Van een onze verslaggevers
Oranjestad - In het strafdossier van de gedetineerde minister zonder portefeuille Paul Croes zit belastend materiaal tegen hem. Bijvoorbeeld dat er een bedrag van 2.500 gulden aan de minister is betaald voor een ontheffing.

croesBij de behandeling van de zaak zal blijken of de rechter dit materiaal als bewijs tegen de minister beschouwt. Dat heeft raadsman Chris Lejuez desgevraagd tegenover deze krant verklaard.
,,Ik kan niet stellen dat er bewijs is tegen Croes. Ik kan wel zeggen dat er in het materiaal belastende gegevens tegen hem zijn. Dat materiaal kan straks de status van bewijs krijgen”, aldus de raadsman.
De advocaat vertegenwoordigt een paar cliënten in dezelfde zaak en heeft op grond daarvan inzage in het strafdossier. De cliënten die Lejuez vertegenwoordigd, hadden eerst beperkingen opgelegd gekregen. Nu die beperkingen zijn opgeheven, heeft de raadsman, nadat hij door een journalist van NoticiaCla was benaderd, vragen over de zaak beantwoord. De advocaat hecht eraan te verklaren dat hij door de pers is benaderd en niet andersom.
In gesprek met deze krant verklaarde de advocaat dat het publiek recht heeft op informatie wanneer het om ‘high profile’-zaken gaat. ,,Het Openbaar Ministerie moet aan het publiek uitleggen wat er bij high profile-zaken speelt. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er ruimte voor speculaties en roddels.”
,,Als ik benaderd wordt om informatie te geven, dan zal ik dat doen als dat de zaak van mijn cliënt niet benadeelt. In deze zaak heb ik niet de bedoeling om wie dan ook te benadelen, ook niet de heer Croes. Waar het mij om gaat, is dat de informatie die gegeven wordt, correct is”, aldus de advocaat.
De advocaat ging ook in op berichten dat Nederland achter de aanhouding van de minister zou zitten. ,, Er wordt gezegd dat Nederland achter deze zaak zit en dat er documenten zijn gefabriceerd, dat er documenten vervalst zijn. De documenten die ik heb gezien, zijn authentiek, er is geen sprake van vervalsing. Croes wordt net als iedere ander gedetineerde behandeld.”

 

 


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).