Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Statenlid Giselle Mc William van regeringspartij MAN heeft per brief aan PIN-minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur gevraagd of de eigen bijdrage van 1 gulden voor mensen in de bijstand en burgers met AOV kan worden afgeschaft.

mcwilliam

De fractie is er voorstander van om de regeling in zijn geheel af te schaffen, maar als dat niet kan, dan is de vraag of de AOV’ers en mensen in de bijstand ontzien kunnen worden.
Het Statenlid schrijft dat mensen met een chronische ziekte ervan afzien om medicijnen te halen omdat zij de eigen bijdrage van 1 gulden niet kunnen betalen. Het Statenlid schetst de maatregelen van de overheid om de kosten van medicijnen bij de botika’s te verlagen. Zoals de receptregelvergoeding (RRV), waarbij apothekers voor verstrekte medicijnen een vast bedrag van 7 gulden per medicijn ontvangen, en de eigen bijdrage van verzekerden van 1 gulden per recept is. En het maximaliseren van de prijzen van merkmedicijnen en de invoering van generieke medicijnen. De fractie wil weten of de maatregelen hebben geleid tot de gewenste bezuinigingen.
Als dat het geval is kunnen de genomen maatregelen herzien worden, en kan de eigen bijdrage van 1 gulden worden afgeschaft. De overheid kan in overleg met de botika’s een nieuwe overeenkomst sluiten om de RRV naar 8 gulden te verhogen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).