Regering: Stichting geeft te gemakkelijk 13 mln dollar aan Ballast Nedam weg
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het kabinet-Rhuggenaath vindt dat Sona veel te gemakkelijk wil instemmen met het toezeggen van 13 miljoen dollar -
en potentieel zelfs veel meer dan dat - aan Ballast Nedam Infra, de bouwer van het nieuwe ziekenhuis.

hnoDat blijkt de kern, of in elk geval een hoofdpunt, van het hoog opgelopen conflict tussen de regering enerzijds en de door de overheid voor de realisatie van het Hospital Nobo Otrobanda aangestelde Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Sona). Zo valt op te maken uit stukken in handen van het Antilliaans Dagblad.
Sona wil van de regering toestemming om een al in concept gereed zijnde vaststellingsovereenkomst met Ballast Nedam Infra bv (sinds vorig jaar onderdeel van de Turkse Rönesans-groep) te ondertekenen, die het Land minimaal 13 miljoen dollar gaat kosten. Minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid oordeelt dat Sona ‘duidelijk niet in het belang van het Land’ handelt.
In diverse niet mis te verstane bewoordingen geeft de minister aan het absoluut oneens te zijn met Sona-bestuurders Reginaldo Doran, Tonnie Rossen, Richard Hart en Miguel ‘Mike’ Alexander. ,,Ik kan niet anders vaststellen dan dat u belangrijke elementen in de onderhandelingen over de concept-vaststellingsovereenkomst
met BNI (Ballast Nedam Infra, red.) onbesproken hebt gelaten en dat u op een voor mij onbegrijpelijk gemakkelijke manier een onnodig hoog bedrag aan BNI hebt willen toezeggen.”
Zo schrijft de bewindsvrouw in een brief van eind vorige week aan het Sona-bestuur. Daarin oordeelt Camelia-Römer snoeihard over het optreden van de bestuursleden en commissarissen. Ze krijgt geen concrete antwoorden op concrete vragen; het duurt allemaal onnodig lang; Sona doorgrondt delen van de materie niet goed; het baart haar zorgen dat Sona de betekenis van bepaalde zaken ontgaat; Sona heeft vanuit een te beperkte visie onderhandeld; er is verzuimd een en ander inzichtelijk te maken; en de minister zet er vraagtekens bij of Sona wel een capabele partij is.
En zo zijn er meer voor Sona zeer ongunstige kwalificaties. Het is voor de regering ‘onbegrijpelijk’ dat Sona nu blijkbaar bereid is akkoord te gaan met 13 miljoen dollar (en mogelijk meer) terwijl door Sona eerder zelf naar voren is gebracht dat de totale schade waar bouwer Ballast mogelijk recht op zou kunnen hebben het bedrag van 5 miljoen dollar zeker niet overtreft.
,,In geen van uw, verder niet door documenten onderbouwde, brieven hebt u het grote verschil tussen uw stellingen in de DAB-procedure (Dispute Adjudication Board) en het bedrag dat u thans aan BNI uit de kas van het Land wil betalen, kunnen verklaren.” Sona had namelijk eerder tijdens de DBA-procedure gesteld dat Ballast waarschijnlijk géén of slechts zeer weinig schade heeft opgelopen en daarom ook geen recht heeft op schadevergoeding.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).