Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) heeft bij minister Kenneth Gijsbertha (MAN) aan de bel getrokken over de grote achterstand in jaarrekeningen bij overheidsentiteiten. 

Voorzitter Raymond Gradus verzoekt de bewindsman om de jaarrekeningen 2016 beschikbaar te stellen, maar uit de bijlage bij de brief blijken er veel meer te ontbreken dan alleen over het afgelopen jaar.Gradus wijst Gijsbertha op de Code Corporate Governance, die bepaalt dat jaarrekeningen maximaal vijf maanden na het afsluiten van het boekjaar opgemaakt dienen te zijn, ‘tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) deze termijn heeft verlengd’. Ook de voorganger van Gradus, Age Bakker, vroeg vorig jaar om aandacht voor de achterstand in jaarrekeningen van overheids-nv’s en stichtingen. Uit de bijlage blijkt dat sommige entiteiten sinds vorig jaar iets van de achterstand hebben ingelopen, maar andere niets hebben ingeleverd. Saba Bank Resources nv is de enige die helemaal bij is en de jaarrekening van 2016 heeft ingeleverd. Bij de nv’s heeft Girobank de grootste achterstand, de laatst beschikbare jaarrekening is van 2012. Woningbouw Curaçao nv, dat vorig jaar ook pas tot 2012 was gevorderd is inmiddels bij tot en met 2015.Een grote achterstand heeft ook Curaçao Dok Maatschappij, waarvan de gegevens over 2013 de meest recente zijn. Tot en met 2014 zijn gevorderd Analytisch Diagnostisch Centrum, Autobusbedrijf Curaçao, Buskabaai nv en Winair. Alle andere nv’s hebben de jaarrekeningen over 2015 al ingeleverd, maar moeten die over 2016 nog afmaken.Bij de meeste stichtingen en andere instellingen zijn de achterstanden groter. Feffik, Kas di Kultura, sportstichting Sedreko en Landsloterij hebben voor het laatst gerapporteerd over 2009. Gerenommeerde instellingen als University of Curaçao (UoC), Korpodeko en Bureau Telecommunicatie, Post & Utiliteiten (BTP&U) zijn gebleven bij 2010. Veel stichtingen hebben over de jaren na 2011 geen jaarrekeningen meer ingeleverd. Het verst is de Capriles Kliniek, die over 2014 het document klaar heeft. Bij de andere instellingen zijn dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), de SVB en het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), die tot en met 2015 bij zijn. Er is bij al deze stichtingen en instellingen niet of nauwelijks vooruitgang geboekt vergeleken met vorig jaar. Toch bedankt het Cft de minister ‘voor de voortgang die tot nu toe is geboekt bij de oplevering van de jaarrekeningen’.Gradus wijst Gijsbertha erop dat ook de voorlopige jaarrekeningen naar het Cft kunnen worden gestuurd. 
,,Gezien eventuele risico’s die de financiële situatie van de overheidsentiteiten voor de begroting van het land kunnen vormen adviseert het Cft u om de acties die ondernomen worden om de tijdige indiening en vaststelling van de jaarrekeningen van de entiteiten te realiseren, voort te zetten.”Samen met een structureel dividendbeleid en het regelmatig houden van AVA’s vormen de jaarrekeningen cruciale randvoorwaarden voor een goed financieel beheer, aldus het Cft. ,,Graag verneemt het Cft dan ook hoe u hieraan invulling denkt te geven.”

capriles


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).