Van een onzer verslaggevers 

Willemstad - De Commissie Anti-Fluoride, vertegenwoordigers van het Land en de voorstanders van fluoride in drinkwater staan op 21 augustus voor de rechter.

fluoride Die is verzocht uitspraak te doen over de rechtmatigheid van fluoridering van drinkwater.,,We willen dat juridisch vast komt te staan, dat toevoeging van fluoride aan drinkwater indruist tegen het recht van mensen op vrije keuze”, zegt Rudolf de Wit van de Commissie Anti-Fluoride die het verzoekschrift indiende nog voordat minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur Aqualectra opdroeg de fluoridering van drinkwater te staken. Op 1 augustus jongstleden, om 8.00 uur in de ochtend, werd de leiding voor het toevoegen van fluoride aan het drinkwater van Curaçao afgesloten. Dit gebeurde tegelijkertijd bij beide centrales waar drinkwater wordt geproduceerd, dus zowel bij de centrale te Mundu Nobo als bij RO. Sta. Barbara. Een historische gebeurtenis, aangezien Aqualectra al sinds 13 mei 1964 fluoride aan het drinkwater toevoegde. De Commissie Anti-Fluoride is ‘blij en opgelucht’, aldus De Wit. Ondanks ‘de overwinning’ wil de commissie de zaak tegen de regering doorzetten. ,,De maatregel is gebaseerd op een politieke beslissing. De kans bestaat dat in de toekomst, wanneer er een nieuwe regering aantreedt, de beslissing kan worden teruggedraaid. Dat willen we absoluut voorkomen.”De fluoridestop is gebaseerd op een brief van de regering van 20 april 2017. Minister Camelia-Römer gaf aan, dat zij zich niet wilde uitspreken over de vraag of fluoride goed of fout is. De beslissing om fluoridering te stoppen is gebaseerd op het feit dat deze praktijk niet rechtmatig is, aldus de minister. De Commissie Anti-Fluoride wil dit graag bekrachtigd zien door een rechterlijke uitspraak. De Wit gaat ervan uit, dat dit ook gebeurt. ,,De Hoge Raad heeft op 22 juni 1973 bepaald, dat fluoridering niet wettelijk verantwoord is. Ik denk niet dat de rechter op Curaçao tegen het arrest van de Hoge Raad in zal gaan.” De Hoge Raad oordeelde ‘dat de toevoeging van stoffen aan het drinkwater teneinde daarmee een geheel buiten de eigenlijke drinkwatervoorziening gelegen doel te dienen en daarom een maatregel is van zo ingrijpende aard, dat zonder wettelijke grondslag niet kan worden aangenomen dat een waterleidingbedrijf daartoe bij de vervulling van de hem opgedragen taak de vrijheid geeft’. De Hoge Raad wees er tevens op dat water een eerste levensbehoefte is. Het Land, in dezen vertegenwoordigd door Aqualectra, had vier weken geleden haar verweer bij het Gerechtshof moeten indienen, maar vroeg om uitstel. Op 21 augustus is er in de rechtszaak een tweede kans tot verweer. Intussen heeft Aqualectra de fluoridering gestaakt, op 1 augustus, waardoor de overheids-nv zich aannemelijkerwijs op het standpunt stelt dat verweer in deze zaak niet meer nodig is en mogelijk om schorsing van de zaak vraagt.De Commissie Anti-Fluoride zal bij de rechter aandringen op een uitspraak. ,,Het vonnis is van groot belang voor de toekomst”, zegt De Wit. ,,Nederland, Aruba, St. Maarten en de BES-eilanden hebben al vele jaren drinkwater zonder fluoride. Alleen op Curaçao heeft de massamedicatie zo lang geduurd.” Daarbij komt, zegt hij, dat er bij de dosering niet is gekeken naar wat de bevolking eet. ,,Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moet er rekening mee worden gehouden dat veel voedingsproducten en dranken fluoride bevatten, en dat een teveel aan fluoride moet worden voorkomen. Ook wijst de WHO erop, dat tandpasta met fluoride veel effectiever is voor het gebit.” De Commissie Anti-Fluoride hoopt dat de rechtszaak leidt tot borging van het recht op keuzevrijheid. ,,Zo niet, dan zullen we doorprocederen”, zegt De Wit.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).