Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad – Oud-premier Gerrit Schotte (MFK), die zowel door het Gerecht in Eerste Aanleg als door het Hof in de zaak Babel tot een gevangenisstraf van drie jaar is veroordeeld, is ervan overtuigd dat hij de cel niet in gaat. 

Dat verklaarde hij afgelopen maandagavond tijdens het populaire televisieprogramma van TV Direct, Kabe’i Boto. In dit programma geeft een presentator van TV Direct een bekende Curaçaoënaar een lift in zijn auto (kabe’i boto). Bekende Curaçaoënaars die Schotte voor zijn gegaan, zijn Churandy Martina, Quenton Stroop (Oompie Stroop) en Jadira Bislick. Gedurende een autorit van 45 minuten werd de omstreden politicus het hemd van het lijf gevraagd over verschillende onderwerpen. Het grootste deel van de rit bestond voornamelijk uit vragen die gebaseerd waren op roddel en achterklap. Zo wilde de presentator weten of het klopte dat Schotte zijn schooldiploma had vervalst, of de MFK-politicus homo is en of hij de echte vader is van de kinderen van Churandy Martina. Schotte verwees op een gegeven moment ook naar het ritje als een ‘kabe’i redu’. ,,Beter had ik de bus genomen. Dan werd ik tenminste met rust gelaten. De chauffeur had dan niet eens met me gesproken”, aldus de oud-minister-president grappend.Later in het programma nam het gesprek in de auto een andere wending en werd gesproken over Babel. In deze zaak zijn zowel Schotte als zijn levenspartner Van der Dijs tot twee keer toe veroordeeld voor onder andere witwassen en valsheid in geschrifte. Schotte - die in het programma zichzelf omschreef als ‘misunderstood’ - moet conform de uitspraak van het Hof drie jaar de cel in en mag zich gedurende vijf jaar niet verkiesbaar stellen. Maar, zo stelde de MFK-leider maandag met klem: ,,Gerrit Francisco Schotte en Cicely Rosemary van der Dijs gaan de cel niet in.” Schotte is hiervan overtuigd en stelt dat de tijd de beste leermeester zal zijn. ,,Weet je wat moeilijk is? Om een zaak aan te vechten waar mensen bij betrokken zijn die vervalsing van documenten tolereren enkel en alleen om met het leven van een moeder en een vader te spelen. De rechter zegt dat ik een first offender ben en dat geldt ook voor mijn vrouw. De rechter wijst erop dat we kinderen hebben, maar dat kan ze niks meer schelen wanneer het vonnis wordt uitgewezen”, aldus Schotte.Met het tolereren van de vervalsing van documenten verwijst Schotte naar voormalig advocaat-generaal Anton van der Schans. Volgens de verdediging in de zaak Babel zou Van der Schans helemaal geen mail hebben gekregen van een officier van justitie in Italië - zoals Van der Schans stelt - en zou het volledige onderzoek tegen Schotte daarmee op een leugen zijn gebaseerd en daarmee dus onrechtmatig. Het verzoek van de verdediging om de Italiaanse officier van justitie in kwestie als getuige op te roepen, werd door het Hof verworpen. Dit laatste is volgens Schotte al indicatie genoeg dat de zaak niet rechtmatig is. Hij en Van der Dijs gaan daarom ook proberen in cassatie hun gelijk te halen. Schotte vertelde maandag tijdens de kabe’i boto dat zijn verdedigingsteam het weekend na de uitspraak het vonnis aan experts hebben voorgelegd. ,,Deze experts zeggen dat voor dit vonnis een formule uit het verleden van een bekende hofpresident is gebruikt. Deze formule noemen ze het ‘bomvrij maken van een vonnis”, aldus de MFK-voorman. ,,Wie het vonnis goed analyseert, merkt dat de rechters geen juridische argumenten gebruiken als basis voor het vonnis. Er wordt slechts een opsomming van de feiten gebruikt. Deze techniek wordt gebruikt om het de verdachte in cassatie moeilijker te maken de zaak te winnen.” Want, zo meent Schotte, de verdediging heeft tijdens de behandeling van de zaak alle door het Openbaar Ministerie naar voren gebrachte punten van tafel geveegd. Maar, zo stelt de politicus, ‘hier wordt met geen woord over gerept in het vonnis’. Schotte stelt dat hij niet kan zijn wie hij is zonder God in zijn leven te hebben. ,,Het is een lange strijd en die is nog niet afgelopen. Om te zijn zoals ik ben, om kalm onder dit alles te blijven, heb je een schoon geweten nodig. En Cicely van der Dijs en ik hebben een schoon geweten. Wat we wel kunnen verliezen, is geduld. Want we willen dit hoofdstuk afsluiten. Het duurt al te lang.” Het gaat voor het tweetal nog langer duren, nu cassatie is aangetekend. Schotte gaf hier maandag zelf een tijdsraming voor: 15 tot 20 maanden voor de zaak in cassatie wordt behandeld. ,,Dit is niets meer dan een politieke vervolging, met één enkel doel: schakel Schotte uit. Maar ik ben ervan overtuigd dat God, de laatste rechter die over ons allemaal zal oordelen, de waarheid kenbaar zal maken. En die waarheid houdt in dat we de gevangenis niet in gaan.”

schotte


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).