Van een onzer verslaggevers 

Willemstad - Minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur kondigt aan samen met politie en Openbaar Ministerie, met harde hand te gaan optreden tegen eenieder die grofvuil stort of tankwagens leegt.

vuilstort2 

,,Personen en bedrijven - particulier of van de overheid - kunnen een boete verwachten, en mogelijk strafrechtelijke vervolging.” Zwaar vervuild afvalwater wordt nog steeds bij Shut geloosd, alsook op diverse plaatsen in de mondi. De eind vorig jaar gepresenteerde nieuwe waterbunker schuin tegenover de ingang van de Weg naar Shut is tot op heden niet toegankelijk voor afvalwatertransporteurs. ,,We kunnen er niet bij, en als we daar geen water kunnen lozen, waar dan wel?”, zegt Michael Dijkhuizen van Dijk Transport. Eind vorig jaar reageerden Dijkhuizen en collega Aires Balentin van Balentin Rioleringsbeheer hoopvol op de presentatie van het nieuwe waterinnamepunt. De ondernemers klaagden al jaren over het feit dat er geen plek is voor verwerking van chemisch verontreinigd afvalwater. Ze zagen de nieuwe bunker als een begin en hoopten dat de overheid met meer oplossingen zou komen in plaats van transporteurs te bestraffen en beboeten.Suzy Camelia-Römer, destijds demissionair minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, reageerde door te stellen dat de overheid overleg met de transporteurs wenste. ,,Ik roep de lokale ondernemers op om hun zorgen aan ons kenbaar te maken”, aldus Camelia-Römer eind vorig jaar. Dijkhuizen ging op de uitnodiging in, en sprak samen met collega-ondernemers met minister Camelia-Römer. ,,Wij hebben de minister uitvoerig geïnformeerd, en gewezen op het feit dat er geen faciliteiten zijn voor opvang en verwerking van vloeibaar chemisch afval, water met vet afkomstig van restaurants, zout water met schoonmaakmiddelen van cruiseschepen, en ten slotte zand uit beerputten, waardoor dit alles nog steeds rechtstreeks in zee belandt”, zegt Dijkhuizen. ,,Namens alle afvalwatertransporteurs hebben wij aangegeven liever niet bij Shut te storten. Ook wij zijn liefhebbers van de zee, en willen graag een andere oplossing voor het probleem van zwaar vervuild afvalwater.” Sinds het overleg, eind vorig jaar, heeft hij niets meer vernomen, zegt Dijkhuizen. ,,De situatie is niet veranderd. Het grootste probleem vormen nog steeds de chemische toiletten die bij evenementen en op bouwplaatsen worden gezet. Die worden door Selikor geleegd en de inhoud wordt bij Shut in zee gedumpt. Je ziet het zeewater dan wit worden, en vissen komen dood boven drijven.”Minister Camelia-Römer gaf donderdag tijdens een persconferentie aan niet op de hoogte te zijn van wat er precies bij Shut in zee belandt, en bij Selikor navraag te zullen doen naar het lozen van de inhoud van chemische toiletten. Zij gaf daarbij aan dat alle vervuilers, of dat nu een persoon, particulier bedrijf of overheids-nv is, gelijk zullen worden behandeld. ,,Vanuit een visie van Gezondheid, Milieu en Natuur maakt het niet uit of je achter je naam nv hebt staan; iedereen moet aan dezelfde wetgeving voldoen”, aldus de minister. ,,Of het nu Selikor of een private onderneming betreft, voor de handhaving van de milieuwetgeving maakt dat niet uit. Elk bedrijf zal zelf naar een goede oplossing moeten zoeken voor zijn afvalwater.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).