Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering gaat onder strikte voorwaarden middelen beschikbaar stellen om studeren in de regio voor het komend studiejaar mogelijk te maken. 

studieDat valt op te maken uit de woorden van Onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) in gesprek met deze krant. ,,De commissarissen zijn de afgelopen dagen druk bezig geweest om alle beschikbare cijfers en informatie na te lopen. Ik verwacht dat er donderdagochtend een duidelijk beeld is van het bedrag dat er nodig is voor studeren in de regio. De zaak is gisteren in de Raad van Ministers besproken. Nadat wij de informatie van de commissarissen binnenkrijgen, is er waarschijnlijk een buitengewone vergadering van de ministerraad. Daarin besluiten wij over de toekenning van de middelen. Het geld wordt onder strikte voorwaarden aan SSC verstrekt. De huidige en de twee nog te benoemen nieuwe commissarissen hebben de taak om de besteding van het geld nauwlettend te controleren”, aldus de bewindsvrouw. Deze controle is nodig omdat nu is gebleken dat het geld dat SSC ontving niet besteed werd aan de zaken waarvoor het is verstrekt, zo licht de bewindsvrouw toe. De minister kan nog niet zeggen hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld. Uit onderzoek van de commissarissen is gebleken dat de mogelijkheid om in Nederland of op Curaçao te studeren veilig is gesteld. De bewindsvrouw vertelde dat gisterochtend een groep verontruste jongeren die in de regio studeert samen met wat ouders maar Fòrti zijn gegaan. De jongeren zijn door premier Rhuggenaath en Alcalá-Wallé ontvangen. De premier verzekerde hen dat er naar een oplossing wordt gezocht. Er is ook aan de jongeren meegedeeld dat de regering door externe factoren niet eerder de zaak kon afhandelen, aldus de bewindsvrouw. De subsidiegever, in dit geval de regering, heeft het recht om inzage in documenten te vragen om na te gaan hoe het geld is besteed.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).