Advocaat verzoekt faillissement ex-cliënt.

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De groot- en kleinhandel Japan Retail Company nv te Heintje Kool is, naar nu pas blijkt, vorige maand voorlopige surseance van betaling verleend.

japanretail

Directeur en eigenaar is de 47-jarige in China geboren Liyong Liang. De surseance is het gevolg van het daaraan voorafgegane verzoek tot faillietverklaring, waartegen Japan dus in verweer is gekomen. Uit de beschikking van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao blijkt dat de aanvankelijke advocaat van Japan Retail, Wiek Herben van Herben Legal Services, het faillissement heeft gevraagd. Herben is de raadsman die Japan lange tijd bijstond in allerlei juridische procedures tegen verzekeringsmaatschappij New India, nadat een groot bedrijfspand van Japan - de zogeheten Drive-thru - in november 2013 bij een grote brand in de vlammen verloren ging.Herben lijkt zich met zijn verzoek tot faillietverklaring tegen Japan Retail te hebben gekeerd. Dat doet hij overigens samen met Backx & Ripmeester Verzekeringsadvocaten in Nederland. Vermoedelijk houdt dit verband met nog onbetaalde rekeningen; Herben zelf geeft echter geen commentaar.De familie Liang zegt desgevraagd dat het faillissementsverzoek kwam nadat Japan advocaat Herben had geïnformeerd besloten te hebben de zeer langslepende zaak tegen New India ‘rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij af te handelen en niet door middel van een rechtszaak om zodoende de (advocaten)kosten te beperken’ en nadat ‘het contract met de advocaat was beëindigd’.Herben verscheen samen met Wenqing Liang, de 30-jarige zoon van directeur-eigenaar Liyong Liang van Japan, en diens adviseur David Dick voor de rechter in verband met de behandeling van de surseance. Zo blijkt uit de uitspraak.Het verlenen van de surseance van betaling - ter bescherming van het gevraagde faillissement - werd aan het gerecht verzocht door advocaat Daan Jacobs van het kantoor VanEps Kunneman VanDoorne als de nieuwe gemachtigde van Japan Retail. Een verzoek tot surseance wordt altijd eerst behandeld en dat betekent dat het faillissementsverzoek voorlopig werd aangehouden.De surseance is verleend, waarbij is bepaald dat de schuldeisers van Japan worden opgeroepen om op vrijdag 1 september te verschijnen voor de crediteurenvergadering. Tot bewindvoerder is benoemd Valerie Maria van het kantoor VPM Law. Zij reageerde niet op herhaalde verzoeken van deze krant om toezending van de openbare beschikking, maar staat intussen wel achter een verklaring die het Antilliaans Dagblad ontving van de familie Liang en elders in deze editie integraal afdrukt.,,Eerlijkheidshalve was het niet onze wens als Japan Retail Company nv om in het openbaar te treden. We hebben echter vernomen dat uw krant vragen stelt en erover wil publiceren. We hebben besloten enige informatie te geven, althans voor zover wij het prudent en verstandig achten.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).