Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Voormalig Inspecteur van de Volksgezondheid Jan Huurman keert terug naar Curaçao.

huurmanHuurman, wiens contract in mei 2013 niet verlengd werd door de toenmalige Gezondheidsminister Ben Whiteman (PS) krijgt per 30 juli de leiding over de Inspectie voor de Volksgezondheid, als inspecteur-generaal. Dat bevestigt Gezondheidsminister Suzy Camelia-Römer (PIN) tegenover deze krant. Camelia-Römer geeft Huurman opdracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg op Curaçao te herstructureren. Tevens is Huurman belast met het doorvoeren van de BIG-registratie voor alle specialisten in de gezondheidszorg. Registratie op basis van de Wet beroepen in de gezondheidszorg (BIG) moet de kwaliteit van de zorg op het eiland garanderen. Alhoewel de wet al in 2009 werd aangenomen voor de Nederlandse Antillen, is deze nog steeds niet geheel geïmplementeerd op Curaçao.Artsen, tandartsen, verloskundigen en apothekers zijn, anders dan andere zorgverleners in de gezondheidszorg, al wel gebonden aan wetgeving bij de uitoefening van hun beroep. Voor deze vier beroepsgroepen bestaan er momenteel vier verschillende wetten. De Wet BIG zal voorzien in een uniforme regeling waar ook andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg onder zullen vallen, zoals diëtisten en logopedisten.Van Huurman, die in 2013 stelde dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg handen te kort kwam, en er meters dossiers met klachten lagen om te worden behandeld, wordt verwacht dat hij als inspecteur-generaal instaat voor algehele en structurele verbetering van de zorg. Inspecteur van de Gezondheidszorg Gersji Rodrigues Pereira heeft het nieuws via de radio vernomen, en reageert positief. ,,Het is goed dat de functie van inspecteur-generaal, na twee en een half jaar vacant te zijn geweest, is ingevuld.” Op zijn werk als inspecteur zal de komst van Huurman niet veel invloed hebben, denkt Rodrigues Pereira. ,,Inspecteurs van de gezondheidszorg gaan onafhankelijk te werk. Wat nu wel mogelijk wordt, is dat wanneer mensen het niet eens zijn met een beslissing die ik neem, zij bij de inspecteur-generaal in beroep kunnen gaan.” De belangrijkste verandering die de Curaçaose medische sector te wachten staat, is echter de BIG-registratie, zegt hij. ,,Dat betekent een belangrijke verbetering.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).