Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Verbond van Gepensioneerden en Oudere Burgers van Curaçao, Kopamko, vierde op 27 juni haar tweede lustrum.

Kopamko werd in 2007 opgericht met als doel het creëren van een maatschappij waarin iedereen dezelfde rechten heeft op sociaal, economisch en cultureel gebied. Voorzitter Randolph Gijsbertha stond tijdens een persconferentie stil bij de geschiedenis van het verbond en bij de positie van de oudere in de maatschappij.

kopamkoGijsbertha bracht wat feiten in herinnering. De dag 25 juli is op 31 januari 1991 per regeringsdecreet tot Dag van de Gepensioneerden verklaard. Op 26 januari 1998 is een adviescommissie gepensioneerden geïnstalleerd, die de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn moet adviseren over zaken die de sociale situatie van gepensioneerden betreffen. Het resultaat hiervan valt tegen, aldus Gijsbertha. ,,Ondanks alle inspanningen kregen deze organisaties nooit de plaats en het respect in de beslissingssfeer. Dit wordt door Kopamko zeer betreurd. Andere instanties die geen toegevoegde waarde hebben voor het welzijn van de maatschappij worden wel door de regering beschermd en gesubsidieerd. Organisaties met minder leden worden gevraagd on te participeren in de nationale dialoog. Op dit moment doet de regering niets om een ouderenbeleid op te zetten. Er moet een beleid komen waarin de ouderen in de maatschappij positief benaderd worden, waarin wordt gefocust op de kracht, de kennis en de ervaring van de oudere en niet op de fragiliteit.”
In plaats van te kijken naar wat de oudere niet meer kan, moet gekeken worden naar wat hij wel kan. Ook de maatschappij is erbij gebaat als de talenten van ouderen worden ingezet. Zo kunnen vitale ouderen veel betekenen voor ouderen die geïsoleerd leven. ,,Onze ouderen moeten gewaardeerd worden om wat ze zijn en wat ze kunnen. Kopamko ziet de oudere als een kracht met veel potentieel voor onze maatschappij”, aldus Gijsbertha. De voorzitter wijst erop dat er veel diversiteit is onder de oudere medemens. ,,Daar moet beleid op worden gemaakt, en de jongeren moeten hierin worden meegenomen. Een dergelijk beleid kan dan als generatiebeleid worden geclassificeerd. Het huidige beleid is gericht op het verlenen van zorg en steun aan de kwetsbare ouderen. Kopamko wil een beleid dat het voor de ouderen mogelijk maakt meer actief en effectief in de maatschappij mee te draaien.”
Kopamko heeft tien punten opgesteld die zij in het beleid wil terugzien: een sociaaleconomisch beleid en culturele participatie voor ouderen, levensomstandigheden die een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid garanderen, optimale en betaalbare medische zorg voor ouderen, een ouderdomspensioen gebaseerd op het minimum bestaansniveau en sociale zekerheid die een humaan en waardig bestaan mogelijk maakt. Er moet rekening worden gehouden met de vitaliteit, het potentieel en de ervaring van de oudere en hun eigen verantwoordelijkheid. Er moet een integraal generatiebeleid komen dat is gesynchroniseerd met jongeren en volwassenen. De wijken moeten leefbaar zijn en worden aangepast aan de noden van de ouderen. Ook moet er een ouderennetwerk komen, vindt Kopamko.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).