‘HNO moet met schone lei beginnen’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor de financiële situatie van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) moet snel een oplossing worden gevonden. ,,Er komt een moment dat de stichting de verantwoordelijkheid voor de patiëntenzorg niet langer kan dragen.”

hno
Dat zei algemeen directeur Anthon Casperson gisteren tijdens een presentatie aan de lokale media, waarbij ook medisch directeur Franke Scheper en financieel directeur Elvis Thode aanwezig waren. Casperson werd per 1 juni als opvolger van Frank Poen aangesteld. In de drie weken dat de nieuwe algemeen directeur in dienst is, heeft de Sehos-directie het beleid en de structuur van de organisatie op de schop genomen en de problemen in kaart gebracht.
Maar om de plannen werkelijk te kunnen uitvoeren, moet allereerst acuut een oplossing gevonden worden voor de almaar oplopende schulden op korte termijn. Een financieel stabiele situatie is voorwaarde om de veiligheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te kunnen verbeteren en het vertrouwen te winnen van patiënt en samenleving. Maar rust op financieel gebied is bovendien nodig voor een vlekkeloze overgang van Sehos naar Hospital Nobo Otrobanda (HNO). ,,HNO moet met een schone lei kunnen beginnen”, vindt Casperson.
De kern van het probleem is het van tevoren vastgestelde budget waar Sehos het elk jaar weer mee moet doen. Terwijl een groot deel van de kosten die gemaakt worden niet is te voorspellen. Casperson: ,,Naast geplande, electieve behandelingen bieden wij acute zorg. Wat dat kost in een jaar weet je niet, dat is een open einde. Het ziekenhuis lijdt elk jaar verlies, we raken steeds meer in de schulden. Daardoor wordt de weerstand van de stichting steeds minder; het aandeel eigen vermogen neemt af en het vreemd vermogen toe.” Sehos heeft maatregelen genomen om te kunnen garanderen dat absoluut noodzakelijke materialen beschikbaar zijn, maar is zich ervan bewust dat er snel een oplossing moet komen voor de penibele financiële situatie. Door de oplopende schulden op korte termijn komt de continuïteit van zorg in gevaar, is de bestuurbaarheid van het ziekenhuis ‘zeer moeilijk’ en zijn er geen mogelijkheden ‘om de efficiency te verbeteren’. De tijd dringt, zo blijkt uit de verklaring van het Sehos-bestuur. ,,Noodzakelijke investeringen blijven achterwege met als gevolg dat de ziekenhuiszorg in een vicieuze cirkel van verval raakt. De stichting kan de verantwoordelijkheid van de patiëntenzorg, vanuit het oogpunt van good governance, niet blijven dragen.” Over een mogelijke oplossing kon de directie gisteren nog niet veel meer zeggen dan dat zij in gesprek is met de overheid en voorstellen heeft aangedragen.
Dat de financiering van de patiëntenzorg anders moet staat vast. De nieuwe vergoedingsstructuur zal ook onderdeel worden van het toekomstige beleid van Sehos binnen HNO. In oktober moeten er een businessplan en begroting voor 2018 op tafel liggen. Casperson wil het nieuwe jaar ‘in control’ van start gaan. ,,We willen niet voor verrassingen komen te staan.” De afgelopen weken heeft de directie de organisatiestructuur herzien en het beleid verdeeld in vijf blokken: structureel, transitie, schuldenproblematiek van 2017 tot 2019, schuldenproblematiek na 2019 en HNO. Sehos wil in 2020 een ziekenhuis zijn met een goede reputatie binnen de Curaçaose gemeenschap en op de omringende eilanden en zich profileren als ‘teaching hospital’ dat opleidingen en onderwijs verzorgt en zich richt op wetenschappelijk onderzoek. Dat er nog een lange weg te gaan is voordat het zover is, is duidelijk. Casperson is voorstander van een rationele aanpak om de doelen te bereiken met het nieuwe beleid. ,,We moeten op basis van argumenten oplossingen zoeken en geen ruzie maken met elkaar.”


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).