Van onze correspondent
Bussum - De penibele financiële situatie waarin het jonge land Curaçao al kort na 2010 kwam te verkeren, valt niet alleen het kabinet-Schotte aan te rekenen.


cftDat stelt prof. dr. Age Bakker, van wie vandaag in Willemstad met een symposium en een receptie afscheid wordt genomen als voorzitter van de Colleges financieel toezicht (Cft).
In een interview met deze krant (zie pagina 14-15 in de krant) wijst Bakker erop dat het Cft in 2012 enkele lijken in de kast ontdekte die van voor 2010 dateerden. Het ging om omvangrijke financiële gaten in het pensioen- en zorgstelsel die gedurende een langere periode waren opgebouwd, maar aan het zicht waren onttrokken.
De in de tientallen miljoenen lopende tekorten hebben daardoor in de aanloop naar 10-10-‘10 bij de onderhandelingen over de hoogte van de schuldsanering niet meegewogen. Ze bezorgden het nieuwe land als gevolg daarvan wel in financieel opzicht een rampzalige start. Toch wil Bakker niet aan de conclusie dat de schuldsanering hoger had moeten zijn.
Ook de situatie bij de overheids-nv’s was veel ernstiger dan gedacht, omdat ze om politiek-electorale redenen jarenlang hun tarieven niet mochten verhogen of omdat er, zo stelt de scheidend Cft-voorzitter, ‘ronduit grepen in de kas waren gedaan’. Omdat het kabinet-Schotte naliet de lijken in de kast op te ruimen, zag het Cft zich medio 2012 genoodzaakt de Rijksministerraad te vragen via een aanwijzing in te grijpen.
Bakker is lovend over de daaropvolgende kabinetten en met name toenmalig minister José Jardim van Financiën. ,,Curaçao staat er beter voor dan vijf jaar geleden”, vindt hij.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).