Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er zijn voor het noodlijdende Insel Air ‘meerdere potentiële strategische partners in beeld’, aldus het verslag van de bewindvoerder. synergie,,Op dit moment is de meest concrete partij Synergy Aerospace Corp., een meerderheidsaandeelhouder van het beursgenoteerde Avianca.”
Andere opties worden verkend, maar over de identiteiten van de betrokken partijen worden in het belang van de boedel en gelet op de onzekerheden betreffende de operatie als geheel geen uitspraken gedaan.
Een strategische partner is nodig, of alsnog incasso van de enorme vordering die Insel Air International bv heeft van zo’n 70 miljoen dollar op Venezuela. De vennootschap zal het volgens de bewindvoerder moeten hebben van de incasso van de vordering op Venezuela, en/of van een strategisch partnership ‘of van autonome groei, verder in de toekomst’.
Op dit moment is Insel nog op zichzelf aangewezen. Dat was zonder overheidssteun in de vorm van een overbruggingskrediet niet mogelijk geweest. ,,Vanwege het economisch belang dat gemoeid is met het handhaven van de luchtverbinding tussen Curaçao en de andere Caribische gebiedsdelen van het koninkrijk, alsmede de werkgelegenheid die de vennootschap (ook in afgeslankte vorm) biedt, heeft de regering zich bereid verklaard het krediet te verstrekken.”
Het gaat om 18 miljoen dollar (33 miljoen gulden), ter overbrugging van de periode waarin de vennootschap op zoek zou kunnen gaan naar een strategische partner (een overnamekandidaat) of incasso van de vordering op Venezuela.
De voorwaarden daarvoor zijn neergelegd in een ‘Loan and share pledge and usufruct agreement’ van 27 januari 2017. In ruil daarvoor heeft het Land Curaçao een pandrecht en stemrecht gekregen op 51 procent van de aandelen Insel Curaçao. Voorts zijn er diverse financiële zekerheden gegeven en heeft het Land een interim-management mogen aanwijzen dat als taak heeft gekregen een stabilisatieplan op te stellen op basis waarvan de negatieve cashflow op korte termijn een halt toegeroepen zou moeten worden. En, daarna, een businessplan met operationele en financiële doelstellingen voor de komende drie jaar, dat kan dienen om een strategische partner te interesseren.
Het zat echter allesbehalve mee, ook voor het interim-management. Insel Air heeft eind 2016 en in de eerste drie maanden van 2017 te maken gehad met aanzienlijke tegenvallers op het gebied van de beschikbaarheid van de vloot. ,,Door onvoldoende planning van groot onderhoud waren diverse vliegtuigen in een kort tijdsbestek niet operationeel, hetgeen leidde tot verminderde beschikbaarheid.”
Sinds 28 januari werden toestellen die in gebruik waren door Insel door de Arubaanse luchtvaartautoriteit aan de grond gehouden, hetgeen de onderneming zowel operationeel als financieel onder grote druk zette. De bewindvoerder: ,,Een groot deel van de door de overheid verstrekte lening was noodzakelijk om de kosten hiervoor te dragen en hiermee voorzetting van de activiteiten te kunnen bewerkstelligen.”
Het stabilisatieplan voorzag in drie scenario’s: Base, Base+ en optimum. Het Base-scenario voorzag in connectiviteit tussen de ABC-eilanden en Sint Maarten met twee F50 (Fokker 50) propellertoestellen. Het Base+-scenario voorzag in een uitbreiding van de bestemmingen met Miami, door een jet-toestel (een MD-80 of een Fokker70) in gebruik te nemen. Het Optimum-scenario voorzag in gebruik van twee F50’s en twee jets (in nader te bepalen samenstelling), waarmee connectiviteit gepland werd tussen de ABC-eilanden, Sint Maarten, Miami, Suriname, Trinidad, Guyana, Jamaica, Haïti, Manaus, Venezuela en Colombia.
De bedoeling was hiervoor bestaande toestellen te gebruiken die al bij Insel Air International (de vennootschap) of voorheen bij het gelieerde (want dezelfde indirecte aandeelhouders) maar niet langer operationele Insel Aruba in gebruik waren. Alle toestellen die in de bedrijfsvoering gebruikt werden/worden, worden geleased van een gelieerde partij, Best Value Great Care nv. Vanuit de leasemaatschappij werden de toestellen geleased aan Insel Air Aruba (met name de Fokker 70- en MD-toestellen) en aan Insel Air International (met name de Fokker 50 toestellen, welke momenteel in gebruik zijn).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).