Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De door de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) ingestelde hoger beroepszaak met betrekking tot het minimumloon is op verzoek van het Land uitgesteld. Dat maakt VBC-voorzitter Joop Kusters bekend.


Hoger Beroep VBC KADERInzet van de vereniging is overigens niet het ministeriële besluit (MB) met terugwerkende kracht terugdraaien, maar mogelijk wel het automatisch laten aflopen van het MB - dat gebeurt doorgaans na een jaar en zal in augustus dit jaar gebeuren - zonder dat dit vervangen wordt door een Landsbesluit (LB). Overigens dateert het MB van augustus 2016, maar ging de loonsverhoging van 8,20 naar 9 gulden pas in op 1 januari 2017. ,,Indien de VBC gelijk krijgt in het feit dat niet de juiste procedures zijn doorlopen door de toenmalige minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Ruthmilda Larmonie-Cecilia, dan neem ik aan dat de rechter het MB mogelijk zal laten aflopen, zonder het te continueren”, aldus Kusters. De VBC wil met een gunstig vonnis vooral het signaal afgeven dat verstrekkende besluiten, zoals het verhogen van het minimumloon, binnen het tripartite overleg eerst besproken zou moeten worden. Verder is ook de Sociaal Economische Raad (SER) niet om advies gevraagd, ook al heeft de minister anders beweerd. ,,Wij hebben inmiddels kunnen aantonen dat de SER <I>niet<I> om advies is gevraagd”, zo wordt aangevoerd door de VBC.
Reagerend op een schrijven van de vakbondengroep PWFC, Apri, SEU, STO, STSK, BTG en STrAF, stelt Kusters niet tegen een loonsverhoging te zijn - ‘want dat wordt iedereen gegund’ -, maar wel tegen de manier waarop de loonsverhoging eenzijdig door een minister, vlak voor de verkiezingen (in oktober 2016), erdoor is gedrukt. De VBC benadrukt ook dat een loonsverhoging op het eerste gezicht misschien sympathiek lijkt, maar op langere termijn ook weer kan leiden tot meer ontslagen. Verwijzend naar een onderzoek dat na de invoering van de loonsverhoging gedaan werd door het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), stelt Kusters dat de verhoging een minder reële economische groei van 1,3 procent tot gevolg heeft. Dit is in het rekenmodel Curalyse becijferd.
De bonden beroepen zich op de standaarden in de International Labour Organisation (ILO), maar zo werpt Kusters tegen: ,,De ILO schrijft ook voor hoe besluiten genomen moeten worden, namelijk in overleg.”
In eerste aanleg verloor de vereniging de rechtszaak waarin acht bezwaren tegen het Land waren ingediend.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).