Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De eigenaren van zonnepanelen op Curaçao - vertegenwoordigd door de Vereniging voor Duurzame Energie - en Aqualectra moeten samen de terugverdientijd van zonnepanelen berekenen en nadenken over een mogelijke aanpassing van de huidige regeling.


zonnepanelenDat stelt de rechter in het tussenvonnis dat gisteren in deze zaak is gewezen. De Vereniging voor Duurzame Energie heeft in januari 2015 een zaak tegen Aqualectra aangespannen omdat het nutsbedrijf sinds 1 januari van dat jaar aan zonnepaneelhouders op Curaçao een maandelijks te betalen bedrag heeft opgelegd. Daartegenover staat dat Aqualectra aan de zonnepaneelhouders een verlaagde prijs betaalt voor elektriciteit die aan het net van Aqualectra wordt ‘teruggeleverd’. De zonnepaneelhouders vechten de rechtsgeldigheid aan van de ministeriële regeling waarin deze nieuwe tarieven zijn bepaald.
In zijn tussenvonnis heeft de rechter overwogen dat het uitgangspunt is dat het Land op grond van de Prijzenverordening 1961 de bevoegdheid heeft de tarieven vast te stellen, maar dat het Land mogelijk in redelijkheid niet had kunnen beslissen om zonnepaneelhouders maandelijks een vast bedrag aan Aqualectra te laten betalen.
In het vonnis wordt onder meer gewezen op de ongelijkheid die er nu bestaat in de behandeling van zonnepaneelhouders ten opzichte van andere klanten van Aqualectra die, met een generator of op een andere manier, hun Aqualectra-rekening weten te beperken.
Het gerecht heeft in dit kader de partijen gevraagd om samen de werkelijke ‘terugverdientijd’ van zonnepanelen onder de nieuwe regeling te berekenen en om na te denken over een mogelijke aanpassing van de huidige regeling. Ook wil de rechter van partijen vernemen hoe de kleinschalige opwekking met zonnepanelen in andere landen, zoals Aruba en Sint Maarten, is geregeld. In september wordt deze zaak voortgezet.
Sinds 16 november 2011 is het voor particulieren en bedrijven op Curaçao mogelijk om elektriciteit voor eigen gebruik op duurzame wijze op te wekken, in combinatie met een netaansluiting. Het tarief was in 2014 nog 42 cent per kWp teruggeleverde elektriciteit, in combinatie met een vaste vergoeding van zestien gulden per geïnstalleerde kWp per maand. In 2015 daalde het tarief naar 33 cent, maar de zestien gulden vaste vergoeding die betaald moet worden, daalde niet. Het jaar daarop daalde het teruglevertarief nog verder naar 25 cent en wederom bleef de vaste vergoeding op zestien gulden steken.
Een eerdere kort geding tegen de verlaging van de teruglevertarieven werd door de leveranciers van zonnepanelen verloren.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).