Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De instroom van rechtszaken in eerste aanleg bij het Hof van Justitie is in 2016 gemiddeld met 4 procent gestegen ten opzichte van 2015.

,,Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de forse stijging op Bonaire (+37 procent) en lichte stijging op Curaçao (+8 procent) en Sint Maarten (+6 procent)”, zo staat in het jaarverslag 2016 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De stijging wordt getemperd door de afname van de instroom op Aruba (-7 procent). Dit komt omdat de politie van Aruba zich ‘met succes’ concentreert op zware strafzaken. ,,Dit uit zich in een sterk toegenomen aantal rechter-commissaris-verrichtingen, maar een verlaging van het aantal strafzaken, omdat eenvoudiger zaken blijven liggen”, zo wordt uitgelegd. En ten aanzien van de BES-eilanden: ,,De toename op de BES is zichtbaar in het rechtsgebied straf in de zeer lichte categorie (overtredingen). Op Curaçao is de toename voornamelijk veroorzaakt door een stijging in de lichte categorie zaken, overtredingen en civiele verstek- en beslagzaken.” Op Sint Maarten nemen vooral civiele zaken van gemiddelde zwaarte toe en Ondertoezichtstelling (OTS)-zaken.
Ook de totale uitstroom in 2016 is toegenomen, een stijging van 2 procent in vergelijking met 2015. ,,De grootste toename (38 procent) in uitstroom is op Bonaire gerealiseerd, van circa 1.200 naar ruim 1.700, voornamelijk in de strafzaken.
Curaçao heeft 7 procent meer uitstroom gerealiseerd in 2016 ten opzichte van 2015 en Sint Maarten 1 procent. Op Aruba was een daling van circa 9 procent zichtbaar in de uitstroom.

hof


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).