Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nederland heeft in het Justitieel Vierlanden Overleg (JVO) ermee ingestemd voor de duur van twee jaar in totaal 1,2 miljoen euro extra te investeren in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit in de Caribische delen van het Koninkrijk.


HofDit blijkt uit het onlangs gepresenteerde jaarverslag van het Hof. In 2016 is in dit kader al 685.000 gulden (345.000 euro) beschikbaar gesteld. Reden voor de extra bijdrage is dat de aanpak van deze misdrijven leidt tot een stijging van het aantal (zware) strafzaken bij het Hof. De landen spraken af de grensoverschrijdende criminaliteit meer aandacht te geven, ‘gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerde verband waarin ze worden gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken’. ,,Hiertoe is het nodig dat in de justitiële keten als geheel wordt geïnvesteerd om met voorrang de grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit aan te pakken”, zo wordt gemotiveerd.
De financiering is vooral bedoeld voor het betalen van de salariskosten van vier medewerkers, namelijk een rechtercommissaris, een strafrechter en twee gerechtssecretarissen. Het Hof: ,,Deze medewerkers zijn later ingestroomd dan geraamd. Het project verkeerde gedurende 2016 in een opstartfase. De betreffende medewerkers hebben dan ook slechts gedeeltelijk aan het project rechtshandhaving kunnen werken.
Tijdens de presentatie van het jaarverslag 2016 deze week is stilgestaan bij de kwaliteitsverbetering die heeft plaatsgevonden. Het jaarverslag: ,,De kerntaak van het Hof is de rechtspraak. Er is ook in 2016 geïnvesteerd om kwalitatief goede en onpartijdige rechtspraak te blijven garanderen. Dat het Hof op de goede weg zit, blijkt uit de positieve bevindingen van de evaluatie van de Justitiële Rijkswetten in 2015. In 2016 waren er verschillende activiteiten om de kwaliteit van de rechtspraak te waarborgen en waar nodig te verhogen.” Onder andere zijn de nodige juridisch inhoudelijke cursussen verzorgd, gegeven door zowel lokale als uit Nederland afkomstige docenten.
Op pagina 13
Kwaliteit Hof verbeterd

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).