Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Emsley Tromp heeft Financiënminister Richard Gibson van Sint Maarten, met een beroep op de Landsverordening openbaarheid van bestuur (LOB), gevraagd om een kopie van de brief van PG Guus Schram waarin wordt gesteld dat Tromp als president van de Centrale Bank ‘gescreend’ dient te worden.


trompDat blijkt uit stukken in handen van de redactie van het Antilliaans Dagblad. Advocaat Mirto Murray – die, ondanks herhaalde verzoeken daartoe, niet bereid is een nadere toelichting te geven - schreef minister Gibson aan mede in verband met de ‘weigering afgifte van geen bezwaar’ door de regering in Philipsburg, waartegen de Centrale Bank-president inmiddels bezwaar heeft gemaakt.
De advocaat schrijft in de gerechtelijke documenten dat zijn cliënt Tromp begrijpt dat medio vorig jaar, dan wel op enig ander tijdstip in 2016, door procureur-generaal (PG) Schram aan minister Gibson ‘een schrijven ter hand is gesteld’ met de strekking dat Tromp gescreend diende te worden in de zin van het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en uitvoering van veiligheidsonderzoeken.
Raadsman Murray merkt op dat Tromp in deze aangemerkt kan worden als ‘belanghebbende’, wat van belang is om een beroep te kunnen doen op de Wet openbaarheid van bestuur. Niets staat kennisgeving van wat PG Schram aan minister Gibson doorgaf in de weg, aldus de jurist.
Hij meent ook dat er geen sprake is van de omstandigheid dat het verstrekken van de verzochte informatie niet opweeg tegen het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. ,,Het (initiëren van het) onderzoek op grond van het Landsbesluit staat namelijk los van het thans tegen cliënt (Tromp, red.) lopende strafrechtelijk onderzoek”, schrijft Murray.
Aangezien laatstgenoemde ‘geen commentaar’ geeft en minister Gibson niet bereikbaar is voor een uitleg, is niet bekend of inmiddels al wel gehoor is gegeven aan het verzoek om openbaarheid te geven aan de instructie van de PG aan de Sint Maartense bewindsman van Financiën.
Het is dus ook onduidelijk wanneer precies die mededeling kwam dat Tromp gescreend moest worden, en of dit inderdaad van medio 2016 was. Wat wel vaststaat is dat op 10 augustus bij Tromp in zijn privéwoning huiszoeking werd gedaan en dat de CBCS-president sindsdien voor het Openbaar Ministerie (OM) als verdachte geldt.
Zijn status als verdachte was vervolgens bij de screening door de Veiligheidsdienst Sint Maarten de (hoofd)reden om begin 2017 aan Tromp te laten weten dat hem op basis van voorlopige conclusies afgifte van de verklaring van geen bezwaar geweigerd zou worden.
Hiertegen is Tromp bij het gerecht in Philipsburg met een bezwaarschift in verweer gekomen met als doel vernietiging van de beschikking van de regering van Sint Maarten en het bevel aan de Veiligheidsdienst een nieuw advies uit te brengen, waarna de CBCS-president - als het aan hem ligt - alsnog kan beschikken over een verklaring van geen bezwaar. Tromp zelf nam direct na de huiszoeking vakantiedagen op, teneinde naar eigen zeggen ‘het OM-onderzoek niet te verstoren’, en is nu al weer enige tijd arbeidsongeschikt.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).