Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De crediteurenvergadering van de voorlopige surseance verleende bv Insel Air International op Curaçao is uitgesteld en vindt nu niet begin volgende maand maar eind augustus plaats.

insel
Dat is vrijdag beslist door de rechter-commissaris mede naar aanleiding van een bericht hierover van de door het gerecht aangestelde bewindvoerder, de advocaat Rogier van den Heuvel. Die heeft aangegeven dat hij in het belang van de schuldeisers eerst meer duidelijkheid wil.
Op 14 maart werd het private luchtvaartbedrijf Insel op Curaçao surseance verleend. Toen werd bepaald dat de crediteurenvergadering op 9 juni zou worden gehouden. De bewindvoerder heeft het gerecht bericht dat hij het in het belang van de crediteuren vindt dat meer helderheid wordt verkregen over de mogelijke perspectieven van de schuldeisers.
In dat kader noemt Van den Heuvel dat het belangrijk is te weten wat er gebeurt met het vast te stellen businessplan van Insel Air International (het nieuwe management heeft onlangs een businessplan opgesteld, nadat de afgelopen periode eerst het stabilisatieplan werd uitgevoerd). Maar ook wil de bewindvoerder weten wat de stand is van de gesprekken over een mogelijke samenwerking én de financiering van de lopende kosten.
Op basis van de argumenten die door de bewindvoerder zijn aangevoerd, ziet de rechter-commissaris aanleiding een latere datum voor de crediteurenvergadering te bepalen. ,,Daardoor zal in en door die vergadering beter kunnen worden beoordeeld of een definitieve surseanceverlening - met wellicht een akkoord - te verkiezen is boven faillissement en liquidatie”, schrijft rechter-commissaris De Kort.
De crediteurenvergadering zal nu worden gehouden op vrijdag 25 augustus om 14.30 uur in het Stadhuis, het Gerechtsgebouw, aan het Wilhelminaplein.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).