Van onze correspondent
Kralendijk - Op Bonaire is gisteren een nieuw coalitieakkoord getekend. Zoals werd verwacht werden MPB, fractie Raphaela en Clark Abraham het hierover eens. Abraham tekende namens de Sociaal Liberale fractie, nadat hij vorige week vlak na zijn terugkeer in de Eilandsraad de fractie van de Democratische Partij (PDB) verliet.

boncoalitie
Stabiliteit staat voorop, verklaarden de partners. Deze combinatie wil werken in het belang van Bonaire tot de volgende verkiezingen, die in maart 2019 worden gehouden.
MPB zegde maandag de oude coalitie op, omdat de partij zich onder druk gezet voelde door UPB en onafhankelijk Eilandsraadslid Esther Bernabela. Met name UPB wilde wijzigingen in het bestuur. ,,Terugkijken doe we een andere keer. Nu willen we vooruitkijken”, zei politiek Elvis Tjin Asjoe van de MPB, met drie zetels de grootste fractie in de Eilandsraad. Samen met Raphaela en Abraham heeft de coalitie een krappe meerderheid van vijf zetels.
De gesprekken tussen MPB, Abraham en Raphaela begonnen na de Eilandsraadsvergadering van dinsdag en waren binnen twee dagen beklonken. Het ‘consensusakkoord’, dat werd getekend op het terras van Hillside Apartments telt 38 punten. Daaraan vast zit ook een nieuwe portefeuilleverdeling, waarin elke fractie een gedeputeerde krijgt. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Nina den Heyer namens MPB aanblijft en ook Rolanda Hellburg-Makaai zal waarschijnlijk namens Raphaela in het Bestuurscollege blijven. Joselito Statia zou dan plaatsmaken voor een Sociaal Liberale gedeputeerde, waarschijnlijk Abraham zelf. Overigens tekenden ook alle drie huidige gedeputeerden het akkoord.
Staatkundige Structuur verhuist van Den Heyer naar de nog te benoemde gedeputeerde voor de Sociaal Liberalen. Die krijgt verder grotendeels de huidige portefeuille van Statia met onder andere Financiën en Economische Ontwikkeling, inclusief toerisme. De MPB-gedeputeerde behoudt Sociale Zaken en Onderwijs. Fractie Raphaela (Hellburg) behoudt Infrastructuur, Verkeer en Milieu. Opvallend is dat Sportbeheer en Sportbeleid worden gescheiden. De laatste post gaat naar de Sociaal Liberale fractie. Wanneer de wijzigingen in het Bestuurscollege plaatsvinden is nog niet bekend. ,,Zo snel mogelijk”, zei Tjin Asjoe.
Abraham wilde niet vooruitlopen op zijn terugkeer als gedeputeerde: ,,Het gaat er niet om wie gedeputeerde wordt, maar om wie de juiste persoon is voor de taken die we hebben. Ik zit hier niet alleen.” Wel bevestigde Abraham dat hij is gevraagd de functie op zich te nemen. Omdat hij op de PDB-lijst stond zal zijn plaats in de Eilandsraad worden aangeboden aan Michael Pieters, die juist vorige week uit de raad is vertrokken. Hij heeft het akkoord ook ondertekend, net als oud-gedeputeerde Benito Dirksz.
De PDB-partijraad heeft woensdag ingestemd met het coalitieakkoord, zei Abraham. Op 28 mei is er een ledenvergadering over ‘interne zaken’. Hoewel hij gebroken heeft met de PDB-fractie is Abraham nog gewoon lid van de partij. Hij kan dus weer namens de PDB gaan besturen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).