Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Gouverneur Lucille George-Wout zal de Koninkrijksregering in Den Haag in overweging geven het Koninklijk Besluit van 3 april 2017 ‘te doen vervallen’. Dat verklaarde zij gisteren in een toespraak in verband met de installatie van de nieuwe Statenleden. 


Beediging StatenledenDaarmee zou de Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMvRB) die de nog zittende demissionaire interim-regering-Pisas over zich afriep - omdat het Blok van 12 onder leiding van MFK-leider Gerrit Schotte de geplande verkiezingen van 28 april wilden stopzetten - kunnen worden weggenomen.
George-Wout: ,,Hoewel deze tussentijdse verkiezingen voor iedereen onverwacht kwamen, zijn ze gehouden binnen de kaders van de wet. Ook het verloop van de verkiezingen zelf was uiteindelijk rustig en ordentelijk, een brevet van vermogen voor Curaçao! De burgers van Curaçao hebben getoond dat zij zich goed bewust zijn van de verantwoordelijkheid die op eenieder rust ten aanzien van het kiesrecht.”
In dit kader zal de gouverneur de rijksministerraad (bestaande uit de Nederlandse regering aangevuld met de Gevolmachtigde ministers van de Caribische landen) verzoeken om de AMvRB in te trekken. Dit besluit van 3 april hield de overdracht in van de bevoegdheden in het kader van de organisatie en de uitvoering van de verkiezingen van de Staten van Curaçao. In plaats van de regering, en in het bijzonder minister Norberto Ribeiro (KdNT, de partij van Amparo Dos Santos) van Bestuur Planning en Dienstverlening, werd de gouverneur hiermee belast.
Deze AMvRB had tot doel te verzekeren dat de verkiezingen voor de Staten van Curaçao, die bij het Landsbesluit van 12 februari 2017 waren uitgeschreven, goed werden voorbereid en ordentelijk zouden verlopen. ,,Daartoe worden bevoegdheden die op grond van regelgeving ter zake aan een minister van Curaçao zijn toegekend, uit handen van deze minister genomen en aan de gouverneur van Curaçao toegekend”, aldus de toelichting.
De verkiezingen hebben plaatsgevonden en zijn ook naar het oordeel van internationale waarnemers bijzonder goed verlopen. Dat maakt de AMvRB feitelijk overbodig. De Koninkrijksregering beslist over het vervallen. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).