Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De partij Movementu Progresivo (MP) van Marilyn Moses heeft de gouverneur persoonlijk geïnformeerd dat de partij niet zal deelnemen aan de consultatieronde over een nieuw te vormen regering. De partij motiveert dit met het gezegde ‘het vuur is gedoofd en de kleine kinderen spelen met de as’.
mosesNa verkiezingen initieert de gouverneur een consultatieronde met de partijen die een of meer zetels hebben gekregen in het parlement. ,,Nu echter heeft het volk van Curaçao via de media kunnen vernemen dat er al geformeerd wordt en er al wordt gesproken over de invulling van ministersposten”, aldus politiek leider Marilyn Moses. MP vindt dat de consultatieronde dient te getuigen van respect voor het politieke proces, waarbij alle gekozen volksvertegenwoordigers worden gehoord.
De gouverneur is degene die de consultaties organiseert, terwijl zij een rol vervult die te vergelijken is met die van de koning in Nederland. In Nederland nemen de Eerste en Tweede Kamer zelf het initiatief voor formatie omdat de koning geen politieke rol heeft. ,,De vraag is nu - respecteren wij de politieke rol van de gouverneur?”, aldus Moses. ,,We leven in een land met democratische rechten en de procedures dienen te worden gevolgd. Procedures kennen een volgorde, wanneer we ons daar niet aan houden gaat er iets fout. Als de politieke rol van de gouverneur niet langer gewenst is moet dat door middel van een democratisch proces veranderd worden.” Er moet gekozen worden, stelt Moses. ,,Zolang het instituut gouverneur een politieke rol heeft met het initiëren van een consultatieronde moet dat worden gerespecteerd. MP betreurt de huidige ontwikkeling en ziet het als een gebrek aan respect naar het volk en naar de democratie.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).