Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister-president Gilmar Pisas (MFK) heeft gisteren in verband met de Statenverkiezingen het ontslag van zijn kabinet en dat van de Curaçaose Gevolmachtigde minister in Den Haag aangeboden aan de gouverneur. pisasDit gebeurde zoals vooraf was aangekondigd.
De gouverneur, Lucille George-Wout, heeft het ontslagverzoek - zoals dat officieel heet - in beraad genomen. ,,Daarbij heeft zij aan de ministers en de Gevolmachtigde minister verzocht om zich te blijven belasten met de lopende zaken die in het belang van Curaçao noodzakelijk geacht moeten worden en om met haar te blijven samenwerken totdat op de ontslagaanvraag is beslist.” Aldus een persbericht van het Kabinet van de Gouverneur.
Pisas trad op vrijdag 24 maart aan. Het betreft een interim-kabinet dat tijdelijk regeert aangezien toen al bekend was dat op 28 april vervroegde verkiezingen zouden plaatsvinden, nadat het kabinet-Koeiman op zondag 12 februari door het wegvallen van de steun van de meerderheid was gevallen en het parlement ontbond met het gelijktijdig uitschrijven van nieuwe verkiezingen.
Na de stembusronde van gisteren volgt een formatieperiode in verband met de vorming van een nieuwe coalitie die de meerderheid in de Staten dient te hebben, een regeerakkoord moet opstellen en nieuwe kandidaat-ministers voor screening en installatie moet voordragen.
De organisatie van de verkiezingen gisteren was in handen van de gouverneur nadat de Rijksministerraad hiertoe door middel van een rijksmaatregel had besloten om de geordende en rustige doorgang van de stembusgang veilig te stellen, omdat de partijen die het interim-kabinet-Pisas steunden de verkiezingen wilden dwarsbomen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).