Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Een deel van het personeel van Insel Air heeft geen salaris voor de maand april ontvangen. De interim-regering-Pisas had de aangevraagde tranche uit het overbruggingskrediet gisteren nog niet overgemaakt.

inselDe inmiddels demissionaire regering laat weten de Insel Air-directie gevraagd te hebben om een lijst met de namen en salarissen van de werknemers in te dienen om dan ‘de specifieke bedragen’ over te kunnen maken en ‘de betaling van salarissen aan de werknemers te kunnen garanderen’. Omdat die lijst gisterochtend nog niet binnen was en de banken ’s middags zouden sluiten ‘kan de betaling vandaag helaas niet doorgaan’, aldus het persbericht gisteren.
De Insel-directie zegt desgevraagd dergelijke persoonlijke en het salaris betreffende gegevens niet zomaar te kunnen geven, omdat dat in strijd is met de Landsverordening privacy persoonsgegevens. Volgens adjunct-directeur Juni Sluis werd de aanvraag voor de uitbetaling van een zesde tranche ruim op tijd ingediend en na enkele aanpassingen met een positief advies van de Commissie-Ys aangeboden aan de Ministerraad. Na woensdagmiddag nog enkele aanvullende vragen te hebben beantwoord was de verwachting dat het geld waarvan de operationele kosten, en met name de salarissen, moeten worden betaald zou worden overgemaakt. Dat gebeurde niet.
De coalitiepartijen MFK van Gerrit Schotte en KdNT van Amparo dos Santos hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat zij het niet eens zijn met het overbruggingskrediet dat het kabinet-Koeiman met Insel Air overeenkwam. Dat de uitbetaling van de tranches wat minder makkelijk zou verlopen had de directie volgens Sluis daarom wel verwacht. Maar nu dreigen de Insel-medewerkers de dupe te worden van een politiek spel. ,,Het personeel wordt gebruikt voor politiek gewin. Ik vind het hopeloos jammer dat politici politiek bedrijven met mensen die zich in zo’n trieste situatie bevinden, met andermans pijn.”
Half maart kondigde de luchtvaartmaatschappij het ontslag aan van nog eens 250 van de 550 overgebleven personeelsleden. Zolang er nog geen goedkeuring is voor de aanvraag van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) staan deze medewerkers gewoon op de loonlijst van Insel Air. Gisteren verzamelde zich een groep van 50 tot 60 mensen die op de SOAW-lijst staan bij het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij, omdat zij hun salaris nog niet hadden ontvangen. Een afvaardiging van vier leden van de groep heeft dezelfde ochtend de financieel-directeur gesproken die de situatie heeft uitgelegd. Volgens Sluis raakten de gemoederen behoorlijk verhit en werd er geschreeuwd, maar is er geen schade toegebracht aan het kantoor of het interieur. Sluis zegt begrip te hebben voor de onrust onder het personeel. ,,Deze mensen maken al een moeilijke tijd door. Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor de vertraging.” Of de overheid de salarissen nu zelf gaat betalen of alsnog de gevraagde tranche aan Insel Air uit zal keren, was gisteren niet duidelijk. Voor Sluis staat een ding voorop: ,,De mensen moeten hoe dan ook hun geld krijgen. Dat is onze verplichting. En dat gebeurt ook, ik verwacht volgende week.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).