Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Landsbesluit Onderwaterpark Curaçao is door de vorige regering aangehouden. De tekening met de kaart van het park bij Oostpunt klopte niet en moest gecorrigeerd worden. oostpuntreactieDat zegt Suzy Camelia-Römer, tot half maart PNP-minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en nu leider van de politieke partij PIN.
Camelia-Römer verwacht dat na correctie van de kaart van het Onderwaterpark een deel van de ongerustheid van Willy Maal wordt weggenomen. ,,Volgens de tekening zou het park deels over zijn privéterrein lopen, maar dat is niet juist.” De voormalig VVRP-minister reageert desgevraagd op een bericht gisteren in deze krant. Als het landsbesluit zoals dat er nu ligt van kracht wordt en de stichting Carmabi inderdaad beheerder wordt van het park, zal de overheid volgens Willy Maal niet kunnen voldoen aan de inspanningsverplichting om ‘grootschalige ontwikkeling van Oostpunt mogelijk te maken’. Dan dreigt opnieuw een claim van de erven Maal.
Maar het is ‘noch Carmabi, noch Maal’ die de vergunningen uitgeeft, benadrukt Camelia-Römer. De afdeling Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP) toetst of een aanvraag in overeenstemming is met de bestaande wetgeving, ook als het gaat om de bescherming van koralen en andere natuur. Het gaat om een afweging van belangen. ,,De overheid kiest voor het algemeen belang, voor werkgelegenheid bijvoorbeeld. Het kan zijn dat uiteindelijk beide partijen niet helemaal tevreden zijn.” Ook Eugene Rhuggenaath (PAR), samen met Camelia-Römer in de regering als minister van Economische Ontwikkeling, zegt dat het uitgangspunt juist altijd is geweest om ervoor te waken dat een onderwaterpark voor de bescherming van het koraalrif de ontwikkeling op het land niet in de weg staat. ,,Die twee trajecten mogen elkaar niet bijten.”
Omdat hij na een gesprek met ambtenaren van VVRP en GMN niets hoort en vervolgens eind april via de media verneemt dat de conceptwetgeving voor het onderwaterpark bij Oostpunt ‘op korte termijn aan de Staten wordt aangeboden’ heeft Maal het gevoel dat het landsbesluit ‘achter zijn rug om’ wordt doorgedrukt. ,,Dat was nooit de bedoeling”, zegt Rhuggenaath. En Camelia-Römer: ,,Dat is niet goed. Het mag niet zo zijn dat met het landsbesluit via een achterdeur de ontwikkeling van Oostpunt onmogelijk wordt gemaakt. Dan moet het besluit worden aangepast.” Beide ex-ministers vinden dat de overheid zo snel mogelijk met de erven Maal om de tafel moet en de zaak moet bespreken, zodat er duidelijkheid komt.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).